Používaním stránok prevádzkovaných PROFIPILOT, s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK
ilustrative picture

Letecká škola 5: Integrovaný výcvik pilota

16.7.2013 | Admin ProfiPilot.sk

Integrovaný pilotný výcvik bol svojou pôvodnou myšlienkou progresívnym riešením, ako sa dostať za pomerne krátky čas do pilotnej kabíny dopravného lietadla ako pilot. Integrovaný pilotný výcvik je ucelený výcvikový program, ktorý je nutné striktne napĺňať v zmysle jednotlivých bodov príslušnej výcvikovej príručky - osnovy..

Ako názov napovedá, všetky výcviky, ktoré sú predmetom modulového výcviku sú „integrované“ do jednej ucelenej výcvikovej osnovy. Vzhľadom na to, že sa jedná o ucelenú osnovu, je nutné zachovať požadovaný progres žiaka a jej postupné napĺňanie tak, aby počas výcviku nevznikli príliš dlhé prestoje, alebo pauzy.

Celý integrovaný výcvik je tak predpisom JAR-FCL1 časovo obmedzený na dobu 36 mesiacov. Teoreticky to znamená toľko, že ak sa dnes rozhodnete zahájiť integrovaný výcvik, tak o 30 mesiacov z Vás bude „zmrazený“ dopravný pilot. Teoreticky to tak skutočne podľa predpisu JAR-FCL1 je.

Integrovaný výcvik má viacero výhod jednak pre Vás a jednak aj pre Vášho budúceho zamestnávateľa. Z Vás sa stane pomerne rýchlo profesionálny pilot a navyše Váš budúci zamestnávateľ má detailný prehľad o progrese Vášho výcvikového programu o tom, kde boli počas výcviku Vaše silné a slabé miesta. Jednoducho je zdokumentovaný celý Váš výcvik v jednej leteckej škole.

Podmienkou je však to, aby ste mali vo veľmi krátkom čase k dispozícií veľmi veľký obnos peňazí.

Pôvodnou myšlienkou integrovaného výcviku ATP(A) bolo taktiež minimalizovanie nákladov, inými slovami zníženie ceny letového výcviku.

Pri integrovanom výcviku získavate preukaz spôsobilosti CPL(A) a všetky ostatné kvalifikácie – SEP(L), MEP(L) a IR(A) až po ukončení celého výcviku. Nefunguje to teda tak, ako v prípade modulového výcviku, kedy po každom absolvovaní výcviku je Vám daná kvalifikácia zapísaná do preukazu. Tu získate všetky kvalifikácie až po odlietaní celej osnovy a úplne poslednom záverečnom preskúšaní.

integrovany.jpg

 

V čom spočíva riziko integrovaného výcviku

Rizík, ktoré číhajú na pilota - žiaka počas integrovaného výcviku je niekoľko. Väčšinou sa odvíjajú od skutočnosti, že integrovaný pilotný výcvik má presne stanovený časový limit, kedy musí byť ukončený.

Finančné problémy

Keďže je presne stanovený časový rozsah integrovaného pilotného výcviku Frozen ATP(A)- (36 mesiacov), je nutné kalkulovať s tým, že počas uvedených 36 mesiacov bude nutné prefinancovať celkový objem peňazí, ktoré výcvik požaduje. Pri priemernej cene € 40 000 za celý integrovaný výcvik ATP(A) bude nutné každý mesiac investovať financie v hodnote približne €1 110. V prepočte konverzným kurzom 30,126 SKK / €1 je to približne 33 000 SKK mesačne. Pri tejto cifre je nutné poznamenať, že okrem iného navyše potrebujete financovať aj svoju stravu, a samotné živobytie (doprava, ošatenie, bývanie, paušálne výdavky a podobne).  Všetky tieto výdavky je nutné pripočítať k svojej mesačnej spotrebe financií.

Problém nastáva vtedy, keď začnete mať problém s financovaním, inými slovami, začnú Vám dochádzať peniaze. Letecká škola Vám vo výcviku nedovolí pokračovať, nakoľko nebudete mať dostatočný počet peňazí na pokrytie letových hodín.  Z toho dôvodu budete „uzemnení“ – nebudete môcť lietať. Čas však plynie každému rovnako rýchlo a termín ukončenia výcviku je čoraz bližšie.  Pokiaľ sa Vám nepodarí zohnať peniaze, budete mať veľký problém s dolietaním integrovaného výcviku.

Po uplynutí dátumu ukončenia integrovaného výcviku nebudete môcť v integrovanom výcviku pokračovať, nakoľko to predpis JAR-FCL1 neumožňuje. Budete teda nútený prejsť do modulového výcviku.

Dochádza tam však k problémom, nakoľko filozofia integrovaného kurzu hovorí o jedinom preskúšaní – na záver modulového výcviku, ktorým sú Vám priznané všetky kvalifikácie – MEP(L), SEP(L), IR(A) a preukaz spôsobilosti CPL(A).

Ak sa na to pozrieme v extrémnom prípade – máte 10 hodín pred dokončením integrovaného výcviku. Na spomínaných 10 hodín Vám však už nezostávajú peniaze, no čas sa kráti. Pri 10 zostávajúcich hodinách máte odlietaných približne 190 letových hodín a investovaného cca €43.000.

Pokiaľ sa Vám nepodarí zohnať zvyšný obnos peňazí a v uvedenom časovom horizonte výcvik dolietať, nemáte prakticky nič. Ani preukaz spôsobilosti a ani žiadne kvalifikácie, nakoľko integrovaný výcvik hovorí až o záverečnom preskúšaní. Máte teda to isté, čo ste mali, keď ste do výcviku vstúpili – nič. Okrem toho ste investovali cca 1,3 milióna slovenských korún. Jediné, čo Vás môže tešiť sú skúsenosti a čas, ktorý ste strávili vo vzduchu a je možné ho započítať do celkovej nalietanej doby. Jedná sa o akúsi obdobu najazdených kilometrov na aute – aj keď z akéhokoľvek dôvodu prídete o vodičský preukaz, najazdené kilometre Vám zostávajú ako skúsenosti.

 

Zdravotné problémy

V prípade zdravotných problémov ste v rovnakej situácií, ako v prípade, ak nemáte dostatočné množstvo financií. Odňatím zdravotnej spôsobilosti Vám zaniká právo na to, aby ste pokračovali vo výcviku. V tomto prípade ste však ešte v o niečo horšej situácií, nakoľko opätovné priznanie zdravotnej spôsobilosti môže byť pomerne zdĺhavé vzhľadom na charakter Vašej diagnózy. Opäť Vám uteká čas a termín nekompromisného ukončenia výcviku sa blíži.

Ako na riešenie problémov s integrovaným pilotným výcvikom

Vyššie uvedené riadky vznikli na základe skúseností a reálnej praxe. Ako príklad uvedieme jeden za všetky.

Pán, ktorý mal v integrovanom výcviku nalietaných približne 150 letových hodín.

Po odlietaní 150 letových hodín mu došli financie a bol približne 2 roky bez lietania. Jediné, čo sa mu podarilo získať bol preukaz PPL(A) s triednou kvalifikáciou SEP(L). Počas integrovaného výcviku odlietal výcviky ekvivalentné výcvikom MEP(L), VFR Noc a zahájil výcvik na získanie IR(A). Pán prišiel po dvoch rokoch do ďalšieho FTO s prosbou o pomoc pri dolietaní výcviku a získaní licencie obchodného pilota letúnov – CPL(A). Po zhliadnutí jeho zápisníku a kvalifikácií mu bola vypočítaná letová doba, ktorú musí dolietať.

Kvalifikácia MEP(L) – nakoľko neexistoval protokol o absolvovaní výcviku MEP(L) v integrovanom kurze, musel absolvovať výcvik MEP(L) nanovo – cca € 2 500

Kvalifikácia VFR Noc – nakoľko sú v integrovanom kurze požadovane len 2hodiny 40 minút letového času v noci, musel byť výcvik absolvovaný odznovu (v modulovom kurze je požadovaných 5 hodín a vzájomný zápočet nie je možný) – cca € 1300

Kvalifikácia IR(A)/SE(SPA) – aj napriek tomu, že absolvoval výcvik na letovom simulátore, nebolo možné z hľadiska predpisov mu tento výcvik uznať. Dotyčný tak musel nanovo absolvovať 35 hodín letového výcviku na simulátore FNPT II a 15 hodín na jednomotorovom lietadle schváleného na lety podľa podmienok IFR - € 8350

Konverzia IR(A)/SE(SPA) na IR(A)/ME(SPA) – 5 hodín na viacmotorovom lietadle schválenom pre lety podľa pravidiel IFR, za sumu cca € 2500

Modulový výcvik CPL(A) – záverečných 15 letových hodín

 Ak spočítame celú sumu, ktorú dotyčný musel do „nepodareného“ integrovaného výcviku po 150 letových hodinách investovať, táto suma predstavovala cca € 16 650.

Celý integrovaný výcvik sa tak neskutočne predražil o dodatočné výcviky.

Čo Vám nikto o integrovanom výcviku nepovie

Väčšina aerolínií požaduje od svojich uchádzačov o zamestnanie nasledovné požiadavky:

Preukaz spôsobilosti obchodného pilota letúnov – CPL(A)

Kvalifikáciu pre viacmotorové lietadlá – MEP(L)

Prístrojovú kvalifikáciu pre viacmotorové jednopilotné lietadlá – IR(A)/ME(SPA)

Celkový čas na letúnoch 200 letových hodín

Teoretické skúšky ATPL(A) – ATPL(A) theory credit

Jazykové preskúšanie – ICAO english language proficiency level min. 4

Problém v prípade integrovaného výcviku nastáva práve v prípade celkového času na lietadlách. Predpis JAR-FCL1 umožňuje v ucelenom – integrovanom výcviku, že uchádzač o vydanie CPL(A) môže mať nalietaných minimálne 150 letových hodín.

V integrovanom pilotnom výcviku síce nalietate cca 200 letových hodín, no z nich je len 150 hodín na lietadle a zvyšné hodiny sú nalietané na letovom trenažéri navigačných postupov – FNPT II.

Reálne tak prídete na konkurz do leteckej spoločnosti a môže sa stať, že Vám ani neumožnia v konkurze pokračovať, nakoľko nespĺňate požiadavku spomínaných 200 letových hodín na letúnoch.

V praxi tak možno budete musieť opäť na vlastné náklady dolietať dodatočných približne 50 letových hodín tak, aby ste spĺňali uvedenú požiadavku.

Ďalším paradoxom je vydávanie preukazu spôsobilosti PPL(A) pilotom, ktorí sú zaradení v integrovanom výcviku ATP(A). V praxi – jediná letecká škola, ktorá v Slovenskej Republike poskytuje integrovaný pilotný výcvik ATP(A) vykonáva výcvik tak, že po odlietaní výcviku do úrovne PPL(A) žiak vykoná príslušné skúšky a získa preukaz spôsobilosti PPL(A) s triednou kvalifikáciou SEP(L). Tu je však narušená jedna z prvotných ideí integrovaného výcviku.

Akonáhle získate preukaz spôsobilosti PPL(A) už z hľadiska legislatívy nie ste zaradený v integrovanom, ale v modulovom výcviku. Tento detail je zatiaľ prehliadaný... V prípade integrovaného výcviku totiž získate jediným - záverečným preskúšaním až preukaz spôsobilosti obchodného pilota spolu s kvalifikáciami IR(A)/ME(SPA), MEP(L) a SEP(L).

Naše subjektívne odporúčanie

V Slovenských podmienkach sa vyhnite integrovanému výcviku veľkým okruhom. Integrovaný výcvik je ako šitý na mieru pre veľkých prevádzkovateľov, ako je Lufthansa, či Bristish Airways, ktorí si priamo vo svojich školách cvičia pilotov podľa svojich postupov a tak, aby tento výcvik bol čo najlacnejší a taktiež najrýchlejší. V našich podmienkach sa jedná o predražené riešenie kvôli dôvodom uvedeným vyššie.

Ak skutočne chcete byť dopravný pilot a mať lietanie ako svoje povolanie, určite sa vyberte cestou modulového pilotného výcviku. Modulový výcvik Vám zaručuje flexibilitu a istotu – o svoje kvalifikácie a investované peniaze neprídete.

 

Profesionálna letecká škola v Bratislave

 

Diskusia k článku

Zobraziť celú diskusiu
načítavam...