Používaním stránok prevádzkovaných PROFIPILOT, s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK
ilustrative picture

Letecká škola 3: Typ školy – aeroklub, alebo profesionálna letecká škola?

30.3.2011 | Admin ProfiPilot.sk

Voľba typu leteckej školy je v prípade leteckého výcviku kľúčovou z hľadiska viacerých faktorov. Ak si zvolíte správny typ školy, získate tak množstvo benefitov – jednak pomerne výrazne ušetríte, získate kvalitné letecké vzdelanie, spoznáte množstvo ľudí a hlavne, budete bližšie k svojmu vlastnému cieľu – byť pilotom lietadla..

Aeroklub

Aerokluby boli pred rokom 1989 jediným miestom, kde sa dalo získať letecké vzdelanie, inými slovami – bolo to miesto kde človek bez toho, aby bol študentom vysokej školy mohol získať preukaz spôsobilosti pilota lietadiel.

Väčšina aeroklubov, ktoré existovali pred rokom 1989 pod hlavičkou Aeroklub Zväzarmu sa transformovala na občianske združenia a pretrvali dodnes. Okrem toho, že aeroklubom patria spravidla trávnaté letiská, disponujú mnohé aj hnuteľným majetkom – lietadlami, ktoré získali bezodplatne - zadarmo od spomínaného Zväzarmu.

Už z názvu – aeroklub vyplýva, že sa jedná o klub priaznivcov aviatiky a lietania. Takmer každý z aeroklubov má svoj motorový odbor a bezmotorový odbor.

Aerokluby sú tvorené väčšinou uzatvorenou skupinou členov, ktorí na členskej schôdzi hlasujú o podmienkach (cenách) pre lietanie. Keďže sú členovia zoskupení v občianskych združeniach, ktoré majú (zdedili) pomerne obrovský hnuteľný (lietadlá) aj nehnuteľný (letisko, budovy) majetok, nie je v ich záujme, aby si svoje členské rady rozširovali. V prípade predaja, alebo delenia majetku aeroklubu by sa tento totiž delil medzi všetkých členov rovnakým dielom.  Logicky teda z uvedeného vyplýva to, že čím viac členov aeroklub má, tým menej majetku patrí (alebo by sa v prípade delenia majetku dostalo) jednotlivcovi – členovi. Ak je teda kmeňových aeroklubákov málo, nemusia sa strachovať o svoje podiely.

Takže ak aj v aeroklube začnete lietať, rozhodne sa nestanete jeho členom. A ak sa aj členom stanete, budete mať status člen - čakateľ, prípadne člen - žiak a podobne. K skutočným výhodám, aké má člen aeroklubu sa nedostanete. Vy budete braný ako ten, s ktorým členovia na členskej schôdzi kalkulujú ako s človekom, ktorý do aeroklubu prinesie svoje peniaze.

Môže sa Vám taktiež stať aj to, že vtedy, keď to bude aeroklubu a jeho členom vyhovovať (práce okolo letiska, práce na organizačných aktivitách, zametanie hangára, umývanie lietadiel, atď), budete členovia a keď to bude aeroklubu vyhovovať (najmä vtedy, keď bude treba platiť a platiť čo najviac), budete zákazník.

Je vhodné podčiarknuť, že tieto slová nie sú zaujatým stanoviskom jediného človeka. Sú stanoviskom viacerých, ktorí boli členmi aeroklubov, častokrát mnohoroční členovia a práve z vyššie uvedených dôvodov z aeroklubov vystúpili. Inými slovami, aeroklub mal o týchto ľudí záujem do momentu, kým si v rámci leteckej školy aeroklubu robili pilotný výcvik a nosili do klubu peniaze. Potom sa záujem o ľudí zo strany pohlavárov aeroklubu vytratil.

V prípade aeroklubov je nutné si uvedomiť, že počas sezóny pravdepodobne neprevádzkujú len leteckú školu. Množstvo aeroklubov si privyrába rôznymi letmi, ktoré boli kedysi známe pod pomenovaním „vyhliadkové lety“, prípadne poskytujú výsadky parašutistov, vlekanie vetroňov a rôzne iné druhy činností.

Môže sa tak stať to, že jednoducho na Vás inštruktori takejto leteckej škole nebudú mať čas vtedy, keď by Vám to časovo vyhovovalo. Peniaze ste predsa dopredu vložili na aeroklubový účet a aeroklubáci majú istotu, že už neodídete do inej leteckej školy, keďže „polovičný“ výcvik nie je možné preniesť. Budú sa tak venovať ďalším príjmom – zoskoky padákom, lety s cestujúcimi, atď.

Cena

Na prvý pohľad si poviete, že aerokluby vďaka tomu, že sa jedná o neziskové organizácie plné nadšencov lietania budú poskytovať pilotný výcvik lacnejšie. No zdanie môže klamať. Lietanie a najmä lietanie v prípade leteckých škôl sa vyznačuje pomerne prísnymi predpismi na vykonávanie údržby a administratívy. Vznikajú tak veľmi vysoké fixné náklady, ktoré sa rozpočítavajú na jednotlivé letové hodiny.

Fixné náklady sú náklady leteckej školy, ktoré sú približne rovnaké aj v prípade ak sa neodlieta ani jediná hodina, alebo ak sa odlieta aj 5000 hodín ročne. Je teda veľmi žiaduce, aby každé lietadlo nalietalo čo možno najväčší počet letových hodín. Uvedené fixné náklady sa tak „rozpustia“ medzi jednotlivé letové hodiny. V aerokluboch je však systém taký, že členovia aeroklubu lietajú za tzv. klubové ceny, prípadne za ceny tzv. komerčné. Dlhoročný „aeroklubák“  nebude za svoje lietanie platiť takmer žiadnu sumu a ak áno, tak veľmi symbolickú, ktorá snáď pokryje náklady na palivo. Z jeho lietania sa fixné poplatky nepokryjú.

Avšak vzhľadom na to, že členovia aeroklubu sú zamestnaní vo svojich „civilných“ zamestnaniach mimo letiska, aerokluby „lietajú“ väčšinou počas víkendov. Tým teda môžu len veľmi ťažko dosiahnuť výkony ako profesionálne letecké školy, čo sa nalietaných hodín týka. Z toho vyplýva, že fixné náklady v prípade aeroklubov budú pomerne vysoké a z veľkej časti ich zaplatí práve človek, ktorý si do aeroklubu príde zrealizovať svoj pilotný výcvik.

V prípade ceny je možné šetriť len na údržbe, prípadne na ľudských zdrojoch, alebo na palive.

Ak bude cena nízka, problém v prípade  a leteckých škôl poskytujúcich výcvik do úrovne PPL(A) môže spočívať v nasledovných kľúčových oblastiach:

Letový inštruktor vykonáva svoju činnosť zdarma, alebo za symbolický poplatok. Je to pre Vás veľké mínus, nakoľko profesionálny inštruktor si za svoju prácu nechá zaplatiť. Inštruktor lietajúci zdarma, prípadne za malý poplatok lieta spravidla nie pre to, aby Vás niečo naučil, ale práve pre svoje potešenie. S leteckým výcvikom v pravom slova zmysle má takéto lietanie len veľmi málo spoločného.

 V lietadle je použité nesprávne palivo – do niektorých lietadiel je výrobcom prikázané používať 100 oktánový benzín - AVGASS 100LL. Niektorí výrobcovia povolili používať palivo Natural 95, ktoré je takmer o €1 lacnejšie. Letecká škola tak počas jedinej hodiny môže ušetriť aj €25 na úkor Vašej bezpečnosti.  Boli však už aj také prípady, že sa palivo Natural 95 nalievalo do motora, kde to výrobca nepovolil! Vy ako letecký laik to však nemáte ako zistiť.

 Údržba nie je vykonaná správne – keďže každé lietadlo má predpísaný svoj systém údržby, je údržba pravidelne kontrolovaná. Častokrát sa však môžete stretnúť aj so skutočnosťou, že sa letové hodiny nezapíšu do príslušnej dokumentácie Vaše letové hodiny vo výcviku sa zapísať musia, nakoľko to Letecký úrad námatkovo krížovo kontroluje s ďalšími dokumentmi a zápisníkmi. Keď však nejaký „starý“ aeroklubák chce previezť svoju rodinu, prípadne pre aeroklub zarobiť peniaze, zrealizuje „vyhliadkový let“, za ktorý zinkasuje peniaze, no let nezapíše do príslušnej dokumentácie. Bez čestných svedkov je to spätne nedokázateľné. Stane sa to, že motor, vrtuľa  a celé lietadlo má reálne odlietané viac, ako je zapísané v dokumentácií. Ak sa toto udeje viackrát, hrozí veľmi veľké riziko, že porucha, ktorá mala byť dávno odhalená počas revízie, odhalená nie je a Vás to môže ohroziť na živote.

Lietadlo je „prelietané“ vďaka letom, ktoré neboli do dokumentácie zapísané  a do údržby ide neskôr, ako by malo! Jediným svedkom tohto deja je lietadlo samotné. Ak však raz „prehovorí“, bude posádka rada, ak vyviazne živá. Materiál, z ktorého je lietadlo a jeho jednotlivé komponenty skonštruované podlieha únave. Ak nebudú vymenené potrebné komponenty v stanovených časoch, hrozí riziko ich poruchy vplyvom opotrebenia, alebo únavovým namáhaním.

 

Poistenie

Ďalšou skutočnosťou, s ktorou treba uvažovať v prípade aeroklubu je aj poistenie. Tým, že aerokluby prevádzkujú majetok ešte z čias Zväzarmu, prípadne Cessny, ktoré sú 30 a viac rokov staré, nie je pre aerokluby zaujímavé platiť havarijné poistenie.

Každé lietadlo musí zo zákona mať zaplatenú tzv. zákonnú poistku (tá spadá pod fixné náklady o ktorých bolo písané vyššie), nie však havarijnú. Havarijná poistka v prípade lietadiel je pomerne nákladná a v prostredí aeroklubov nerentabilná – pri celkovom počte nalietaných hodín v aeroklube okolo 500 ročne (uvažujme, že všetky lietadlá spoločne nalietajú 500 hodín) je suma za poistky prepočítaná na jednu letovú hodinu veľmi vysoká.

V prostredí pilotného výcviku je veľmi veľké riziko, že k poškodeniu lietadla skutočne príde najmä počas samostatných letov. Môže sa Vám tak stať, že v prípade nepoisteného lietadla bude uzavreté spoločenstvo ľudí, ktorým aerokluby nesporne sú, vymáhať od Vás vzniknutú škodu. Ako sami iste dobre viete, škoda v prípade nehody lietadla nie je taká, ako keď nabúrate pri dopravnej nehode Škodu Felícia. Práve naopak, ceny za opravu lietadla sú veľmi vysoké.

Preto si vo vlastnom záujme dobre rozmyslite, či na nepoistenom lietadle máte záujem realizovať svoj pilotný výcvik.

Zázemie

V prípade profesionálnych leteckej školy je v predpise JAR-FCL1 obsiahnutá presná definícia toho, čo má minimálne učebňa spĺňať. Na rozdiel od aeroklubovej, alebo „rekreačnej“ leteckej školy typu RF, kde táto norma nedefinuje požiadavky na učebňu. V leteckej škole typu RF sa tak môže stať, že výučba Vám bude poskytovaná v neprimeraných priestoroch.

Ďalším dôležitým faktom sú taktiež pomôcky na predletovú prípravu. Každý z nás má už v dnešnej dobe pravdepodobne mobilný telefón. No dostupnosť internetu a počítača s internetovým pripojením môže byť na niektorých letiskách doteraz problém. Taktiež je veľmi žiaduce, aby na letisku bola tlačiareň, kde si môžete vytlačiť svoju aktuálnu predletovú prípravu, stav počasia, letový plán a podobne.

V aeroklube a malých – rekreačných leteckých školách typu RF môžu absentovať profesionálne pomôcky, ako pravidelne aktualizované mapy Jeppesen pre VFR lietanie, ktoré sú pre lietanie v blízkom zahraničí nepísaná povinnosť.

Profesionálna letecká škola - FTO

Portfólio profesionálnej leteckej školy tvoria pilotné – letecké výcviky. Hlavným rozdielom profesionálnej leteckej školy od školy „rekreačnej“ je okrem názvu aj filozofia poskytovania výcvikov. Z terminológie leteckých predpisov má profesionálna letecká škola označenie FTO (Flight Training Organization) a „rekreačná“ letecká škola je označená ako RF (Registrované zariadenie).

Profesionálna letecká škola „žije“ a existuje vďaka svojim žiakom. Škola žije vďaka ziskom, ktoré produkuje z poskytovaných výcvikov. Je preto v záujme predstaviteľov profesionálnej leteckej školy, aby prosperovala, ponúkala svojim klientom maximálny top servis a aby sa do nej záujemcovia o lietanie radi vracali, prípadne ju odporúčali svojim známym.

Okrem toho je profesionálna letecká škola pod pravidelným a veľmi prísnym dohľadom Leteckého úradu. Pravidelné, ako aj námatkové audity zo strany Leteckého úradu majú jediný cieľ – zabezpečiť vysoký štandard poskytovaných leteckých výcvikov a taktiež v prvom rade zabezpečiť vysokú mieru bezpečnosti.

Na to, aby mohla profesionálna letecká škola fungovať je potrebné osvedčenie, ktoré je podmienené splnením prísnych kritérií, ktoré sú striktne kontrolované.

V prípade aeroklubov a „rekreačných“ leteckých škôl je tomu inak. Nepodliehajú takej prísnej kontrole zo strany Leteckého úradu, preto je mnohokrát veľmi zložité dokumentovať, prípadne skontrolovať niektoré veci.

 

 

 

Personál

V profesionálnej leteckej škole sa stretnete spravidla s profesionálnymi inštruktormi, ktorých primárnym zamestnaním (na rozdiel od aeroklubových inštruktorov) je lietanie. Jedná sa teda o pilotov – profesionálov, ktorí zarábajú buď ako inštruktori, prípadne ako piloti v dopravnom letectve. V profesionálnej leteckej škole tak máte možnosť sa priamo učiť od leteckých profesionálov. Taktiež máte jedinečnú možnosť sa pýtať na otázky z praxe, na ktoré Vám bude adekvátne odpovedané odborníkom so skúsenosťami priamo z praxe – komerčnej leteckej prepravy.

Zázemie

Vzhľadom na to, že Letecký úrad vykonáva neustálu kontrolu a dohľad nad profesionálnymi leteckými školami, je tak zabezpečený aj štandard zázemia leteckej školy.

Okrem iného musí byť zaručené a profesionálna letecká škola musí disponovať priestrannou a dobre vybavenou učebňou s audio - vizuálnymi prostriedkami pre výučbu (data projektor, počítač,...), dostatočným množstvom relevantnej literatúry, mapami a podobne. Toto všetko v prípade „rekreačnej“ leteckej školy typu RF nepodlieha takej prísnej kontrole LÚSR. Naopak, v prípade FTO je to striktne požadované, čím je zaručená kvalita a zázemie poskytovaných pilotných výcvikov.

Na čo si dať pozor

Hneď na úvod si dajte pozor na to, aké výcviky letecká škola poskytuje a je oprávnená poskytovať. Môže sa Vám stať, že prídete do aeroklubu a budú Vás ohurovať, že Vám dokážu zabezpečiť výcvik, obrazne povedané aj na raketoplán. Uistite sa, že daná letecká škola má schválené poskytovanie výcvikov o ktorých Vám predstaviteľ leteckej školy hovorí. Neuspokojte sa s odpoveďou, že letecká škola spolupracuje s inou leteckou školou, výcvikovým centrom, prípadne výcvik zabezpečujú externou cestou.

Ak aj áno, zabezpečujú ho len preto, aby na tom, že Vás posunú do inej leteckej školy zarobili, prípadne inak profitovali. Pre leteckú školu je veľmi nákladné udržať si licenciu na poskytovanie vyšších leteckých výcvikov ak PPL(A). Preto majú uzavreté či už ústne, alebo písomné dohody o spolupráci. Funguje to tak, že aeroklub, alebo iná – menšia letecká škola Vás odporučí výcvikovému centru – FTO. Toto FTO následne buď priamo finančne, alebo inak odmení leteckú školu, ktorá Vás odporučila.

Prečo si neušetriť čas? Dohodnite si stretnutie priamo s výcvikovým centrom a dohodnite si individuálne podmienky pre realizáciu Vášho výcviku.

Naše odporúčanie

Je jedno, či máte záujem získať licenciu súkromného pilota a lietať pre svoje vlastné potešenie, alebo chcete byť pilot z povolania. Z hľadiska organizácie leteckého výcviku a skúseností inštruktorov Vám každopádne odporúčame pilotný výcvik realizovať v profesionálnej leteckej škole – FTO, ktorej hlavnou činnosťou je výcvik pilotov.

Je to podobné, ako keď sa chcete naučiť cudzí jazyk. Nájdete „garážových“ lektorov a doučovateľov, ktorí učia popri zamestnaní. Vás to bude stáť možno menej, no vynaložené financie sa nemusia odzrkadliť na Vašich vedomostiach.  Naopak, profesionálna jazyková agentúra sleduje aktuálne trendy vzdelávania a pracujú pre ňu lektori, ktorí sa učením cudzích jazykov priamo živia. Výsledok je tak oveľa efektívnejší a v mnohých prípadoch nie je oveľa drahší. Rovnaký systém platí aj v prípade letectva a leteckých škôl.

V čom spočívajú klady aeroklubov

Ako bolo spomenuté, v minulosti boli aerokluby jediným miestom, kde bolo možné získať letecké vzdelanie. Práve z aeroklubov boli následne piloti posielaní na výcvik do armády, či aerolínií. Jednalo sa o spolky, ktoré z časti slúžili pre potreby armády. Vytvorili sa v nich mnohé priateľstvá a spolky združujúce ľudí s rovnakým koníčkom.

Vo svojej podstate sa až do súčasnej doby pretransformovali aerokluby v pôvodnej filozofii. Posedieť si s kamarátmi pri pive, pogrilovať či opekať. A keď je chuť, tak aj lietať.

Aeroklub, pokiaľ sa nejedná o niektorý zo silne komerčných, je teda ideálne miesto, kde sa v piatok popoludní a najmä počas víkendov stretávajú ľudia s rovnakým koníčkom – lietaním. V nedeľu večer sa spoločne rozídu, aby v pondelok ráno mohli ísť každý do svojho civilného zamestnania.

V prípade združovania ľudí s rovnakými koníčkami plní aeroklub rovnakú úlohu ako povedzme Klub turistov, Klub šachistov, či Klub priateľov knihy. Máloktorý člen menovaných klubov sa svojmu hoby venuje aj profesionálne. Podobne je to aj v prípade členov aeroklubu.

Profesionálna letecká škola Bratislava

Diskusia k článku

Zobraziť celú diskusiu
načítavam...