Používaním stránok prevádzkovaných PROFIPILOT, s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK

Pomôcky pre pilotov

Otázkou mnohých ľudí, ktorí vyhľadávajú informácie o pilotnom výcviku je, ako dlho platí jeho letecký preukaz a čo je potrebné na jeho predĺženie? Problematika prolongácie - predlžovania platnosti leteckej licencie sa nedá bagatelizovať. Pokúsime sa Vám objasniť, ako dlho bude Váš pilotný preukaz platiť a ako si ho môžete predĺžiť.

 

V prvom rade je potrebné rozlišovať slovo pilotný preukaz, alebo letecký preukaz, triedna letecká kvalifikácia a typová kvalifikácia.

Letecký preukaz sa vydáva na základe vykonanej teoretickej a praktickej skúšky. Letecký preukaz je teda akýsi papier, ktorý na základe svojej špecifikácie oprávňuje svojho držiteľa vykonávať príslušnú činnosť. Do tohoto "papiera" sa potom zapisujú letecké kvalifikácie.
 

 

Letecké preukazy pre lietadlá predpis JAR-FCL1 delí nasledovne:

GPL - glider pilot - pilot vetroňov
PPL(A) - Privat pilot licence (aeroplanes) - Súkromný pilot letúňov
CPL(A) - Commercial pilot licence (aeroplanes) - Obchodný pilot letúňov
ATPL(A) - Airline transport pilot licence (aeroplanes) - Dopravný pilot letúňov

 

 

Letecké preukazy pre vrtuľníky predpis JAR-FCL2 delí nasledovne:

PPL(H) - Private pilot licence (helicopters) - Súkromný pilot vrtuľníkov
CPL(H) - Commercial pilot licence (helicopters) - Obchodný pilot vrtuľníkov
ATPL(H) - Airline transport pilot licence (helicopters) - Dopravný pilot vrtuľníkov

Platnosť všetkých uvedených preukazov je zhodne 5 rokov, výnimku tvorí len pilotný preukaz pilota vetroňov, je platný až 10 rokov.

Počíta sa dátum 31. december kalendárneho roku, v ktorom končí platnosť preukazu. Platnosť preukazu sa však predlžuje s každým jeho "prevydaním". Prevydanie môže byť akýkoľvek úradný záznam, ktorý v preukaze vykoná letecký úrad.

Ako príklad môžeme uviesť nasledovné:

Pilotný preukaz PPL(A) Vám bol na základe štátnej skúšky (SKILL TEST-u) vydaný 21. mája 2003. Po vydaní budete mať platnosť preukazu uvedenú do 31.12.2008. Dňa 14. októbra 2005 Vám bola na leteckom úrade zapísaná kvalifikácia MEP(L). Platnosť leteckého preukazu je od tohto okamihu uvedená do 31.12.2010.

Triedna letecká kvalifikácia sa dá chápať ako oprávnenie pilotovať určitú skupinu lietadiel s veľmi podobnými charakteristikami.
Predpis JAR-FCL opäť rozlišuje niekoľko typov leteckých kvalifikácií pre lietadlá a vrtuľníky:
SEP(L)
Single engine piston (land) - jednomotorové piestové lietadlá (zem) - platnosť 2 roky


SET(L)
Single engine turbine (land) - jednomotororové turbínové lietadlá (zem) - platnosť 2 roky

MEP(L)
Multi engine piston (land) - viacmotorové piestové lietadlá (zem) - platnosť 1 rok


SEP(S)
Single engine piston (sea) - jednomotorové piestové lietadlá (voda) - platnosť 2 roky

MEP(S)
Multi engine piston (sea) - viacmotorové piestové lietadlá (voda) - platnosť 1 rok


SET(S)
Single engine turbo (sea) - jednomotorové turbínové lietadlá (voda) - platnosť 2roky

ULL(A)
Ultralight (aeroplanes) - ultraľahké lietadlá - platnosť 2 roky


TMG
Tourist motorglider - motorizované vetrone- platnosť 2 roky

FI
Flight instructor (aeroplanes) - letový inštruktor - platnosť 3 roky


IRI
Instrumental rating instructor (aeroplaness) - letový inštrtuktor prístrojového lietania - platnosť 3 roky

IR
Instrumental rating (aeroplanes) - prístrojová kvalifikácia - platnosť 1 rok


CRI
Class rating instructor (aeroplanes) - inštruktor triednej kvalifikácie - platnosť 3 roky

SFI
Synthetic flight instructor (aeroplanes) - inštruktor na simulátore - platnosť 3 roky


MCCI
Multi crew cooperation instructor (aeroplanes) - inštruktor súčinnosti viacčlennej posádky - platnosť 3 roky

 

 

 

 

TROCHU TO ZAMOTÁME :-)

Každú z uvedených kvalifikácií je potrebné predlžovať. Každá z nich sa vpisuje do leteckého preukazu a právo v praxi používať danú leteckú kvalifikáciu presnejšie usmerňuje typ leteckého preukazu. Letecká kvalifikácia sa predlžuje na základe vykonania tzv. Proficiency check letu, počas ktorého je na palube prítomný inšpektor leteckého úradu, prípadne poverený examinátor. Po úspešnom absolvovaní proficiency check sa Vám platnosť predlžuje opäť o dobu uvedenú pri konkrétnej kvalifikácií. Niektoré letecké kvalifikácie sú vzájomne previazané.

Príklad:
Máte pilotný preukaz CPL(A), platnú kvalifikáciu IR(A) a neplatnú kvalifikáciu MEP(L). Zamýšľate vykonať obchodný let na viacmotorovom lietadle podľa pravidiel IFR. Aj napriek tomu, že podľa IFR letieť môžete, nemáte platnú kvalifikáciu na triedu lietadla, ktoré hodláte použiť. Pred letom musíte absolvovať potrebný proficiency check s povereným examinátorom na predĺženie kvalifikácie MEP(L).

Ďalšou podmienkou predpisu JAR-FCL je to, že nemôžete byť ustanovený do funkcie veliteľa lietadla v prípade, ak ste za posledných 90 dní nevykonali aspoň 3 vzlety a pristátia na určitom type, alebo triede lietadla.

Príklad:
Ste držiteľom PPL(A), platnej kvalifikácie MEP(L) a platnej kvalifikácie SEP(L). Včera ste lietali na viacmotorovom lietadle, na ktorom máte za posledné 2 mesiace nalietané 100 letových hodín. Chystáte sa vykonať vyhliadkový let so svojimi priateľmi na jednomotorovom piestovom lietadle na ktorom ste však mali posledný let pred 91 dňami. V takomto prípade nemôžete letieť na jednomotorovom piestovom lietadle! Vyhliadkový let môžete uskutočniť na viacmotorovom piestovom lietadle. Na jednomotorovom piestovom lietadle ho môžete ako veliteľ lietadla vykonať vtedy, ak ste s inštruktorom na palube absolvovali aspoň 3 vzlety a pristátia.

 

 

 

 

ŠPECIÁLNE KVALIFIKÁCIE

Špecifikom sú špeciálne letecké kvalifikácie. Medzi ne zaraďujeme napríklad nasledovné:

ACR
Aerobatic flight - Akrobatické lety

WRK
Aerial works - Letecké práce

TOW
Aerotowing - Vlekanie vetroňov a transparentov

TST
Test pilot - Testovací pilot

PAR
Parachute drops - Výsadkové lety

VFR NIGHT
Night VFR flights - Nočné lety podľa VFR

Na prevádzkovanie týchto špeciálnych leteckých kvalifikácií dohliada väčšinou konkrétny prevádzkovateľ, ktorý má na ich prevádzku vypracovanú konkrétnu internú smernicu.
Na základe tejto smernice a skúseností jednotlivých pilotov väčšinou prevádzkovateľ vykonáva individuálne preskúšavacie lety na predĺženie platnosti každej kvalifikácie.

 

 

 

 

TYPOVÁ KVALIFIKÁCIA

Mnohí ľudia sa mýľne domnievajú, že sa jedná o typovú kvalifikáciu na jednopilotný letúň. V tomto prípade však jednopilotné letúňe spadajú do kategórie triednych kvalifikácií, ktorých platnosť je uvedená vyššie. Jednotliví prevádzkovatelia však uplatňujú svoje právo na sprísnenie kritérií a tak sa pomerne často stretávame aj pri jednopilotných kvalifikáciach s požiadavkou minimálne troch vzletov a pristátií počas doby 90 dní na danom lietadle. Ako jeden typ lietadla sa väčšinou berie príbuzenská rada lietadiel komplexne. Napríklad jeden typ je Zlin 42, Zlin 142, Zlin 43, ďalším jedným typom je Cessna 150, Cessna 152 Cessna 172, Cessna 182, ďalším jednotným typom môže byť Zlin 126, Zlin 226, Zlin 326, Zlin 526, Zlin 726.

Správnym ponímaním výrazu "typová kvalifikácia" je však typová kvalifikácia na viacpilotný letúň. Takýmito viacpilotnými letúňmi je väčšina dopravných lietadiel a vrtuľníkov, ako príklad uvedieme napríklad Boeing 737, Airbus 320, Let 410 a pod.

Tu rozlišujeme platnosť typových kvalifikácií nasledovne:
Typová kvalifikácia na daný typ (veliteľ alebo prvý dôstojník) - platnosť 1 rok
TRI - Type rating instructor - Inštruktor pre daný typ lietadla - platnosť 3 roky

Platnosť typových letových kvalifikácií sa predlžuje opäť prostredníctvom povereného examinátora. S predlžovaním typovej kvalifikácie sa spravidla predlžuje aj kvalifikácia IR(A) o ďalší rok.

Kôli jednoduchosti a komplexnosti sa väčšinou typové kvalifikácie zlučujú.
Vieme, že existujú napríklad Boeingy B 737-200, 737-300, 737-400, B 737-500, B 737-600, B 737-700, B 737-800, B 737-900
Nakoľko sú Boeingy rady 300 až 900 veľmi príbuzné, pilot automaticky dostáva zapísanú kvalifikáciu Boeing B737- 300-900.

Obdobným prípadom je napríklad typ Airbus 318, Airbus 319, Airbus 320, Airbus 321.
Tu sa ako typová kvalifikácia zapisuje Airbus 318/319/320/321

 

 

 

 

ŠPECIFIKÁ

Špecifikom môže byť aj vydanie certifikátu o absolvovaní teoretickej skúšky ATP(A). Pilot s licenciou PPL(A), ktorý teoretickú skúšku ATP(A) úspešne zvládol sa stáva držiteľom tzv. ATPL(A) Theory credit-u, ktorý obsahuje teoretickú skúšku pre CPL(A), ATPL(A) aj IR(A).

Platnosť teoretickej skúšky je nasledovná:
Pre vydanie preukazu spôsobilosti CPL(A) - 36 mesiacov
Pre vydanie prístrojovej kvalifikácie IR(A) - 36 mesiacov

Akonáhle je pilot držiteľom CPL(A) a IR(A), skúška platí ďalších 7 rokov a postupne sa jej platnosť predlžuje s predlžovaním kvalifikácie IR(A) zapísaného v CPL(A) o sedem rokov až pokiaľ pilot nesplní požiadavky pre vydanie preukazu spôsobilosti ATPL(A).

 

 

 

 

 

načítavam...