Používaním stránok prevádzkovaných PROFIPILOT, s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK

Pilot ultraľahkých lietadiel

Licencia pilot vetroňov je pre mnohých začiatkom ich leteckej kariéry. Pre iných znamená víkendové – rekreačné lietanie. Vetrone – klzáky sú lietadlá pomerne nenáročné na pilotáž. Tomu zodpovedá aj výcviková osnova, ktorá zahŕňa približne 20 letových hodín rozdelených do približne 19tich úloh. Výcvik sa vykonáva v schválených – regisrovaných zariadeniach. Na Slovensku sú to spravidla aerokluby.

Praktickému výcviku predchádzajú prednášky z profilových predmetov (letecké predpisy, letecké prístroje, draky lietadiel, letové výkony a plánovanie letu, navigácia, aerodynamika a mechanika letu, spojovacie postupy) a následne každej úlohe predchádza pozemná príprava.

Teoretický výcvik prebieha vo väčšine prípadov počas zimnej sezóny a ukončený je písomnou a ústnou skúškou. Po úspešnom absolvovaní skúšok je uchádzačovi vystavený preukaz žiaka. Nasleduje pozemná príprava, na ktorej sa uchádzač dozvie všetky dôležité informácie o lietadle, na ktorom sa bude vykonávať výcvik. V našich končinách je to osvedčený výcvikový eroplán česko-slovenskej výroby typu Let L-13 Blaník, prípadne jeho mladší brat Let L-23 Super Blaník.

Samotný výcvik je možné vykonávať dvojakým spôsobom. Závisí od časových a finančných možností uchádzača. Typ výcviku sa líši v spôsobe, akým sa vetroň dostáva do vzduchu.

NAVIJÁKOVÁ OSNOVA
Navijáková osnova spočíva vo „vytiahnutí“ vetroňa do vzduchu pomocou špeciálneho navijáku. Tento spôsob je relatívne lacnejší, avšak vyžaduje spoluprácu viacerých adeptov naraz – približne 9 ľudí (časomerač, štartér, vodič traktora, navijákar, pomocník pri navijáku, 2 pomocníci pri vetroni, samotný žiak a inštruktor). Pomocou navijaku je však možné uskutočniť väčšie množstvo vzletov práve v prvých úlohách – tzv. okruhoch, kedy sa precvičujú vzlety a pristátia. V navijákovej osnove sa taktiež niektoré úlohy lietajú pomocou aerovlekových vzletov.


AEROVLEKOVÁ OSNOVA
Je rýchlejšou alternatívou plachtárskeho výcviku. Spočíva vo „vytiahnutí“ vetroňa do vzduchu pomocou vlečného lietadla. Táto osnova je však relatívne drahšia, nakoľko plachtár platí aj cenu za let motorového lietadla. Aerovleková osnova však vyžaduje prítomnosť menšieho počtu zainteresovaných ľudí (štartér, časomerač, pomocník na krídle, žiak, inštruktor).

VÝCVIKOVÁ OSNOVA
Samotná osnova výcviku je koncipovaná ako ucelený výcvikový program od základov techniky pilotáže cez využívanie stúpavých prúdov až po samostatný navigačný prelet.

Prvé lety spočívajú odhliadnuc od typu osnovy prebiehajú pomocou aerovlekového vzletu. Let riadi inštruktor a po odpútaní od vlečného lietadla sa precvičujú úlohy „Účinky kormidiel“, kedy sa žiak zoznámi so samostatným vetroňom, jeho letovými vlastnostami a funkciou jednotlivých ovládacích prvkov lietadla.

Nasleduje úloha „Okruhy“, kde sa precvičuje vzlet, let okolo letiska, priblíženie a pristátie s dôrazom na správne vykonanie všetkých predpísaných úkonov a s dôrazom na bezpečnosť. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že človek bez predchádzajúcich letových skúseností potrebuje približne 50 okruhových letov aby úlohu zvládol správne. Po okruhoch nasledujú opravy vadných rozpočtov na pristátie a následne nácviky mimoriadných situácií, ktoré sa môžu počas letu vyskytnúť.

Výcvik pokračuje zoznámením žiaka s medznými aerodynamickými vlastnosťami lietadla. Nacvičujú sa pády, vývrtky, špirály, ostré zatáčky a podobné medzné situácie. Po úspešnom absolvovaní preskúšania s inšpektorom prevádzkovateľa je žiak pustený na prvé sólove lety pod dohľadom inštruktora.

Po sólových letoch začína príprava žiaka na tzv. termické lety, čo v praxi znamená využívanie priaznivých stúpavých prúdov na čo najdlhšie udržanie vetroňa vo vzduchu. Prvé lety logicky absolvuje s inštruktorom, ktorý žiaka zaškolí v tom, ako tieto stúpavé prúdy vyhľadávať a využívať a zoznámi ho so pravidlami bezpečnosti pri takomto druhu lietania.

Nasleduje séria samostatných termických letov, kedy žiak zdokonaľuje svoje vedomosti a skúsenosti z termického lietania. Celý výcvik je zakončený prvým sólovým 50km preletom vetroňa za pomoci využívania stúpavých prúdov.

Po ukončení výcviku nasledujú pilotné skúšky – teoretické a praktické preskúšanie povereným examinátorom. Úspešným absolvovaním týchto skúšok sa adept stáva pilotom vetroňov.
 

načítavam...