Používaním stránok prevádzkovaných PROFIPILOT, s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK

súkromný pilot letúnov - PPL(A)

Teoretický aj praktický - letový výcvik na získanie preukazu spôsobilosti súkromný pilot letúňov, skratka PPL(A) s triednou kvalifikáciou pre jednomotorové lietadlá, skratka SEP(L) je poskytovaný buď priamo leteckým výcvikovým centrom - FTO, alebo registrovaným výcvikovým zariadením - RF.

 

 

Súkromný pilot - PPL(A)
   Teoretický aj praktický pilotný výcvik je možné získať v príslušnej leteckej škole po naplnení predpísanej výcvikovej osnovy, ktorá predstavuje minimálne 45 letových hodín.
 Preukaz spôsobilosti súkromný pilot letúnov vydáva Letecký úrad Slovenskej Republiky na 5 rokov. Po uplynutí 5 ročnej lehoty sa preukaz automaticky administratívne predlžuje na ďalších 5 rokov.

Pilotný preukaz oprávňuje držiteľa - súkromného pilota na pilotovanie lietadiel podľa toho, aké ďalšie triedne kvalifikácie vo svojom preukaze spôsobilosti má. Výcvik PPL(A) je poskytovaný spravidla na jednomotorové letúne, skratka SEP(L), prípadne ultraľahké lietadlá - skratka ULLa, alebo motorizované vetrone - skratka TMG.  V základnej podobe oprávňuje licencia súkromný pilot k riadeniu jednomotorových piestových lietadiel, štartujúcich a pristávajúcich na zemi (nie hydroplány) pre maximálne 9 osôb. Preukaz spôsobilosti súkromný pilot -  PPL(A) neoprávňuje držiteľa ku komerčnej leteckej činnosti.

Po splnení určitých podmienok je možné si tieto letecké kvalifikácie ďalej rozširovať až do úrovne dopravný pilot.
 

Počas teoretického výcviku, tzv. GROUND SCHOOL budete vyškolení inštruktormi na úroveň teoretických vedomostí, ktoré sú

Predmetom teoretického kurzu súkromného pilota (GROUND SCHOOL) sú: Letecký zákon, Všeobecné znalosti o lietadle, Meteorológia, Letecká navigácia, Princípy letu - aerodynamika, Komunikácia, Ľudská výkonnosť, Prevádzkové postupy a bezpečnostné smernice školy, Materiálna časť lietadla na ktorom sa bude vykonávať pilotný výcvik.

Posledný, no nemenej dôležitý krok je zdravotná spôsobilosť, ktorú vydávajú poverení leteckí lekári. 

Platné osvedčenie rádiotelefonistu je nutné vlastniť najneskôr pred samostatnými letmi, pričom preskúšanie prebieha vykonáva Telekomunikačný úrad Slovenskej Republiky.

 Letecká škola posúdi z predložených dokladov splnenie všetkých požiadaviek a vystaví preukaz žiaka leteckého personálu pre triednu alebo typovú kvalifikáciu. Preukaz žiaka leteckého personálu vystavený leteckou školou je platný 18 mesiacov a iba spolu s platným osvedčením zdravotnej spôsobilosti a platným preukazom rádiotelefonistu (pre samostatné lety) a pre výcvik na lietadlách zapísaných v Registri lietadiel SR.

 Po absolvovaní leteckého výcviku je nutné absolvovať teoretické preskúšanie na Leteckom úrade v Bratislave, kde Vám vystavia certifikát o absolvovaní teoretickej skúšky súkromný pilot. Následne Vás preskúša buď inšpektor leteckého úradu, prípadne poverený letecký examinátor (v našej leteckej škole pôsobia dvaja examinátori Leteckého úradu Slovenskej Republiky). Po úspešnom preskúšaní Vám je vystavená licencia Súkromný pilot letúňov.

načítavam...