Používaním stránok prevádzkovaných PROFIPILOT, s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK

obchodný pilot letúnov - CPL(A)

Obchodný pilot letúnov je pilot, ktorý môže svoju leteckú prax ponúkať spoločnostiam za úplatu. Obchodný pilot môže ako pilot pôsobiť ako veliteľ lietadla v obchodnej leteckej prevádzke, pričom ak je lietadlo v obchodnej komerčnej prevádzke môže byť jeho veliteľom len v prípade, ak je jednopilotné. V prípade viacpilotného lietadla v komerčnej prevádzke môže obchodný pilot letúnov pôsobiť ako druhý pilot. Výcvik obchodného pilota do úrovne, aby mohol zastávať pravé sedadlo v rámci leteckej spoločnosti je popísané v sekcií Výcvik.
Konečný výcvik (za predpokladu splnenia ďalších predchádzajúcich podmienok) môže byť vykonaný len v schválenom leteckom výcvikovom centre – FTO.
  Po ukončení pilotného výcviku a úspešnom vykonaní skúšky na získanie preukazu spôsobilosti je absolvent držiteľom preukazu spôsobilosti CPL(A) s kvalifikáciou SEP(L) a MEP(L).  

Cieľom modulového leteckého výcviku CPL(A) je vycvičiť držiteľa PPL(A) na úroveň odbornej spôsobilosti potrebnú pre získanie preukazu spôsobilosti CPL(A) v ucelenom výcvikovom kurze.

  Pilotný výcvik CPL predstavuje 30 hodín. V týchto celkových 30 hodinách poslucháč absolvuje: 15 hodín letovej výučby VFR vo dvojom riadení, ktoré zahŕňajú:
10 hodín letovej výučby podľa prístrojov (v simulovaných podmienkach IFR) (nevyžaduje sa od pilota s platnou kvalifikáciou IR(A))
5 hodín letovej výučby v noci, z toho 3 hodiny vo dvojom, zahŕňajúc aspoň 1 hodinu navigácie na prelete a 5 samostatných vzletov a pristátí (nevyžaduje sa od pilota s platnou kvalifikáciou IR(A) alebo kvalifikáciou na lety v noci).

Súčasťou výcviku musí byť 5 letových hodín na letúne osvedčenom pre najmenej 4 osoby, vybavenom nastaviteľnou vrtuľou a zaťahovacím podvozkom.


Požiadavky pred vstupom

Minimálny vek uchádzača o integrovaný výcvik CPL(A) je 18 rokov.
Žiadateľ o výcvik musí byť držiteľom PPL(A).


Pred zahájením letového výcviku musí:
a) byť uchádzač držiteľom platného osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. triedy
b) mať nálet 150 hodín ako pilot na letúnoch s osvedčením letovej spôsobilosti vydaným alebo uznaným za platné leteckým úradom
c) spĺňať ustanovenia JAR-FCL 1.225 a 1.240 ak má byť ku praktickej skúške použitý viacmotorový letún.
 

načítavam...