Používaním stránok prevádzkovaných PROFIPILOT, s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK

Register firiem a škôl

 • Letiská na Slovensku
 • logo

  Aerodrome JASNA

  www.letisko-jasna.sk

  Aerodrome JASNA je nové súkromné letisko s asfaltobetónovou dráhou,nachádzajúce sa v tesnej blízkosti termálnych kúpalísk Bešeňová a Tatralandia,v prekrásnom prostredí Nízkych Tatier v regióne Liptov

  Letisko ponúka svojím návštevníkom a prílatníkom široké množstvo služieb od ubytovania, cez rôzne odborné školenia ako je Icao Aviation English exam, PPL, rôzne predvádzacie lety a množstvo akcií ako napríklad Obry R/C show- Obrie modely lietadiel. Na letisku funguje občerstvenie v podobe nápojov a jedál. V blízkej dobe sa plánuje na letisku zrealizovať možnosť tandemových zoskokov, predĺženie asfaltobetónovej dráhy atď....

  • Typ: sro
  • IČO: 35 898 950

  Kontakt

  • Kontaktná osoba: Jan Toma
  • Telefón: +421 904 383 020
  • Telefón 2: +421 908 794 333
  • Web: www.letisko-jasna.sk
  • E-mail: jan.toma@letisko-jasna.sk

  Otváracie hodiny

 • logo

  Letisko Košice - Airport Košice, a.s.

  http://www.airportkosice.sk/c/portal_public/layout?p_l_id=23.88

  Letisko Košice sa začalo stavať v priestoroch za mestskou časťou Barca v roku 1950.

  Pri príležitosti jeho otvorenia sa uskutočnil v roku 1951 letecký deň. O tri roky neskôr bola daná do prevádzky vzletová a pristávacia dráha (VPD) v dĺžke 2000m, rolovacie dráhy a vybavovacia plocha. V roku 1954 bola postavená prvá časť budovy pre cestujúcich, ďalej hangár, neskôr veža pre riadenie letovej prevádzky. Priama letecká linka na trase Praha-Košice-Praha bola otvorená v roku 1955. Energeticky systém vrátane vybudovania trafostaníc bol ukončený v roku 1962.V polovici 60-tych rokov si narastajúca prevádzka vyžiadala predĺženie vybavovacej budovy pre cestujúcich. V roku 1973 bola v Košiciach založená Vysoká vojenská letecká škola SNP, ktorá ako jediná vo vtedajšom Československu výrazným spôsobom posilnila letectvo ako také. V rokoch 1974-1977 bola vzletová a pristávacia dráha predĺžená o 1100 m a zároveň prebehla rekonštrukcia energetického systému a výstavba svetelného systému, ktorý spĺňa podmienky pre CAT II ICAO. Neustále narastajúci počet cestujúcich i zamestnancov letiska prinútil správu letiska v 80-tych rokoch na prístavbu nových prevádzkových priestorov. Ďalšia rozsiahla rekonštrukcia VPD, rolovacích dráh, vybavovacej plochy bola vykonaná v rokoch 1992-1993. Betónový povrch dráhy bol zmenený na asfaltový, vylepšila sa nosnosť a kvalita VPD. Vymenil sa svetelný a energetický systém a zabezpečilo sa jeho nepretržité monitorovanie a ovládanie. Výrazné vylepšenie dráhového systému boli otestované zahraničnými posádkami a lietadlami hneď v roku 1993, keď Košice boli organizátormi leteckého dňa SIAD 93. Posledné rekonštrukcie terminálu boli zrealizované v rokoch 1995 (juhovýchodná strana existujúceho terminálu) a 1999 (severozápadná strana existujúceho terminálu).

  • Typ: akciová spoločnosť
  • IČO: 36 579 343

  Kontakt

  • Kontaktná osoba: Herbert Kaufmann
  • Telefón: +421 55 6832 100
  • Telefón 2: +421 55 6832 276
  • Web: http://www.airportkosice.sk/c/portal_public/layout?p_l_id=23.88
  • E-mail: dispecing@airportkosice.sk

  Otváracie hodiny

 • logo

  Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

  www.bts.aero

  Letisko M. R. Štefánika je vstupnou bránou do hlavného mesta Bratislavy a celej Slovenskej republiky.

  Významná geografická poloha v rámci Európy mu dáva potenciál stať sa vstupnou bránou do celého stredoeurópskeho regiónu. Cestujúcemu ponúka ľahkú dostupnosť z centra hlavného mesta ako aj z letiskového parkoviska až po nástup do lietadla. Letisko Bratislava obsahuje prvky modernej dopravnej infraštruktúry, ktorá ponúka nielen technologicky vyspelé kapacity pre letecké spoločnosti, ale zároveň príjemné zákaznícky orientované prostredie pre cestujúcich.

  • Typ: akciová spoločnosť
  • IČO: 35 884 916

  Kontakt

  • Kontaktná osoba: Karol Farkašovský (hovorkyňa)
  • Telefón: +421 2 3303 3353
  • Telefón 2: +421 2 3303 3115
  • Web: www.bts.aero
  • E-mail: information@airportbratislava.sk

  Otváracie hodiny

 • logo

  Letisko Piešťany a.s.

  www.airport-piestany.sk

  Je medzinárodné letisko. V súčasnosti slúži pre pravidelné medzinárodné charterové lety pre pacientov do/z piešťanských kúpeľov a nepravidelnú dopravu cestujúcich a carga.

  VPD 01-19 2.000m x 30m rekonštruovaný terminál a ostatná vybavenosť zodpovedá požiadavkam menšieho regionálneho letiska s možnosťou poskytnutia všetkých handlingových služieb pre lietadlá do 95 cestujúcich.

  • Typ: akciová spoločnosť
  • IČO: 36 266 906

  Kontakt

  • Kontaktná osoba: Ing. František Varga (riaditeľ)
  • Telefón: +421 33 7722 629
  • Telefón 2: +421 33 7722 563
  • Fax: +421 33 7952 221
  • Web: www.airport-piestany.sk
  • E-mail: handling@airport-piestany.sk

  Otváracie hodiny

 • logo

  Letisko Poprad-Tatry, a.s.

  http://www.airport-poprad.sk/

  V súčasnosti je letisko Poprad-Tatry vďaka pravidelným linkám spojené s Londýnom, Bratislavou, Boloňou a Bazilejom. Leto 2009 prináša nové sezónne lety do Splitu.

  Naďalej ponúkame možnosť charterových (nepravidelných) letov do Burgasu. V najbližších mesiacoch Letisko Poprad - Tatry, a.s. plánuje zrealizovať výstavbu nového parkoviska. Po ukončení stavebných prác by malo byť do užívania odovzdaných 97 parkovacích miest. Taktiež na svoju realizáciu čaká projekt rekonštrukcie centrálnej a odletovej haly letiska. Táto rekonštrukcia by priniesla výhody nie len samotnému letisku ale aj cestujúcej verejnosti, pretože počíta s vybudovaním nových reštaurácií a stánkov s občerstvením pre cestujúcich a návštevníkov letiska.

  • Typ: akciová spoločnosť
  • IČO: 35 912 651

  Kontakt

  • Kontaktná osoba: Ing. Ivana Herkeľová
  • Telefón: +421 52 773 0036
  • Telefón 2: 052 776 3875
  • Fax: +421 52 773 0016
  • Web: http://www.airport-poprad.sk/
  • E-mail: airport@airport-poprad.sk

  Otváracie hodiny

 • logo

  Letisko Sliač, a.s.

  http://www.airportsliac.sk

  Medzinárodné letisko Sliač, známe aj pod historickým názvom z druhej svetovej vojny, „Tri Duby“.

  Nachádza sa v ideálnej polohe na území Stredného Slovenska, priamo v strede medzi dvomi metropolitnými mestami tohto regiónu, Zvolen a Banská Bystrica. Letisko dotvára komplex dopravnej infraštruktúry Stredoslovenského regiónu. Jeho história siaha do medzivojnového obdobia a pravideľná civilná letecká prevádzka bola na ňom zahájená v roku 1947. V roku 1991 letisko splnilo podmienky pre udelenie štatútu medzinárodného letiska. Týmto výrazným medzníkom bolo Stredoslovenskému regiónu umožnené priame spojenie so zahraničím a tým aj zväčšenie jeho dynamiky všestranného rozvoja a rastu. Na základe technických parametrov a vybavenia je letisko zaradené podla ANEXU 14 ICAO do kategórie 4D, čo znamená že ho môžu využívat takmer všetky typy lietadiel používané v civilnom letectve. Letisko je možné využívat pre presné prístrojové priblíženie podla I. kategórie ICAO, čo umožnuje prevádzku na letisku v zhoršených meteorologických podmienkach bez viditeľnosti zeme a taktiež v noci. Neodmyslitelnou funkciou letiska v našom regióne je podpora rozvoja cestovného ruchu. V letných mesiacoch je to možnost využívať letisko pre odlety našich turistov do prímorských letovísk a v zime dovoz zahraničných turistov do okolitých zimných športových stredísk. Orientácia rozvoja letiska Sliač a služieb spojených s jeho prevádzkou bude v budúcnosti sledovať požiadavky regiónu pre udržanie a rozvíjanie komplexnej dopravnej infraštruktúry. Ako hlavným poslaním letiska vo vztahu k regiónu v budúcnosti, bude naďalej prispievať k rozvoju ekonomiky, turistiky, kúpeľníctva a ostatných aktivít spojených so všeobecným rozvojom Stredoslovenského regiónu. Všetky aktivity letiska budú vykonávané s rešpektovaním environmentálnych požiadaviek prostredia v ktorom sa letisko nachádza.

  • Typ: akciová spoločnosť
  • IČO: 36 633 283

  Kontakt

  • Kontaktná osoba: Ing. Peter Ťapuška
  • Telefón: +421 45 5443323
  • Telefón 2: Tel.: 045/ 544 25 90
  • Fax: Tel.: 045/ 544 25 91
  • Web: http://www.airportsliac.sk
  • E-mail: marketing@airportsliac.sk

  Otváracie hodiny

 • logo

  Letisková spoločnosť Žilina, a. s.

  http://www.airport.sk

  Letisko Žilina je verejné medzinárodné letisko pre leteckú dopravu. Slúži pre región severozápadného Slovenska s približne 1,2 mil. obyvateľov.

  Letisková spoločnosť Žilina, a.s. Spoločnosť je akciovou spoločnosťou podľa Obchodného zákonníka so špecifikami a odlišnosťami, ktoré upravuje zákon č. 136/2004 Z.z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z.z. (ďalej len „Zákon o letiskových spoločnostiach“). Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina oddiel Sa, vložka č. 10462/L dňa 1. januára 2005. Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie. Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Kontrolným orgánom je dozorná rada. Riaditeľom spoločnosti je výkonný riaditeľ. Pôsobnosť a postavenie orgánov spoločnosti upravujú Stanovy spoločnosti.

  • Typ: akciová spoločnosť
  • IČO: 36426032

  Kontakt

  • Kontaktná osoba: Ing. Ján Stehlík
  • Telefón: +421 903 533 601
  • Telefón 2: +421 41 5523 288
  • Fax: +421 41 5572 471
  • Web: http://www.airport.sk
  • E-mail: admin@airport.sk

  Otváracie hodiny

načítavam...