Používaním stránok prevádzkovaných PROFIPILOT, s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK
ilustrative picture

Teoretické skúšky ATPL: Ako na to?

9.10.2013 | Robert Kubinyi

Dôležité informácie v kocke.

K napísaniu tejto krátkej "súvahy" ma inšpirovali samotní poslucháči a absolventi kurzov teórie ATPL. V žiadnom prípade sa nepokúšam dať zaručený návod, ako skúškami na istotu prejsť, prípadne ako vynaložiť čo najmenej úsilia a zabezpečiť si najväčší úspech.

Ide sa na vec

Rovnako ako v iných oblastiach života, nejde to ani v tomto prípade. Pokúsim sa len poodhaliť a navrhnúť spôsob prípravy tak, ako som ho absolvoval ja a ďalší moji kolegovia i známi.

Teoretické skúšky ATPL sa skladajú zo štrnástich rôznych predmetov, ktoré by mali pokrývať celú problematiku dopravného letectva. Takisto ako u veľa iných odvetví, platí aj v tomto prípade, že teória je značne rozdielna od praxe. Nedá sa ale nič robiť, osnova a rozsah skúšok je medzinárodne daný a nám zostáva jediná možnosť; na túto „hru“ pristúpiť.

Ako uspieť?

V prvom rade sa pokúsim stanoviť, aké znalosti by mal mať človek, ktorý sa na toto štúdium podujme. Vyvrátim oba extrémy. Nie sú na to potrebné vysokoškolské vedomosti ale nestačia ani vedomosti zo základnej školy. Ako úplne najzákladnejší predpoklad je znalosť anglického jazyka aspoň na priemernej úrovni.

Aj keď mnohí so mnou nemusia súhlasiť a argumentovať skutočnosťou, že u našich západných susedov sa skúšky dajú absolvovať aj v češtine a existujú aj české učebnice, pravda je len čiastočná.  České učebné síce sú, ale ich obsahová stránka je na veľmi nízkej - povedal by som, že až nedostačujúcej - úrovni.

A pokiaľ nie je našim jediným cieľom absolvovať skúšky a tým skončiť, (ne)znalosť angličtiny nás dobehne v ďalších etapách našej kariéry profesionálneho pilota. Ďalším predpokladom je znalosť matematiky a fyziky - a to aspoň na úrovni gymnázia alebo odbornej školy technického zamerania.

Či sa nám to páči alebo nie, skúšky obsahujú množstvo príkladov, ktoré požadujú znalosť goniometrických funkcií, riešenia rovníc s viacerými neznámymi, prácu so zlomkami, prevodmi medzi šesťdesiatkovou a desiatkovou sústavou a podobne.

Veľa fyziky i matiky

To isté platí v oblasti fyziky, kde sa predpokladá znalosť pohybových zákonov, kinematiky, dynamiky, prúdenia kvapalín a plynov, termodynamiky, elektrických princípov a zákonov a tak ďalej.

Z dôvodu orientácie na mapách je vítaná aj aspoň základná znalosť zemepisu. V prípade, že týmito znalosťami nedisponujete, tiež nie je dôvod na zúfalstvo. Budete si ale musieť zrejme zohnať doučovanie, kde vám tieto princípy niekto vysvetlí.

Nie je samozrejme problém prihlásiť sa na prednášky teórie ATPL aj bez týchto znalostí, ale s veľkou pravdepodobnosťou nepochopíte princípy jednotlivých výpočtov a do inak jednoduchých príkladov sa značne zamotáte, nehovoriac o kontrolách správnosti jednotlivých postupov. Cieľom prednášok totiž nie je výučba týchto princípov ale ich aplikácia v praxi.

Ďalším predpokladom úspechu je zvládnutie práce s pomôckami ktoré sú na skúšky povolené a potrebné. Zabudnite na použitie rôznych chytrých telefónov, tabletov a iných elektronických vychytávok. Nebude vám umožnené ani ich vytiahnutie na stôl.

Na všetky výpočty vám bude stačiť pridelená „erárna“ kalkulačka s pokročilými matematickými funkciami.  Ako druhá pomôcka je navigačné počítadlo. Skúšobné otázky predpokladajú použitie jedného z dvoch druhov navigačných počítadiel od firmy JEPPESEN. Je úplne jedno či pôjde o kruhové počítadlo alebo o počítadlo s posuvnou časťou. Čo ale vôbec nie je jedno, je vaša šikovnosť a rýchlosť pri jeho používaní. A tú získate len a len tréningom.

Pomôcky ako verný pomocník

Netreba zdôrazňovať že čas na jednotlivé predmety je presne vymedzený a aj keď sa môže zdať že hodina a pol je času až až, tak pri vydelení počtom otázok nám vyjde desivo malé číslo. Okrem toho počítadlo umožňuje aj výpočet pomerne zložitých hodnôt, ktoré by pri použití kalkulačky zabrali omnoho viac času. Tretia nemenej dôležitá vec je kniha s názvom „Student pilot route manual“ Je to súbor máp na ktoré sa jednotlivé otázky často odvolávajú a z ktorých sa odčítava správna odpoveď. Ako v predchádzajúcom prípade, aj tu platí príslovie že „tréning robí majstra“.

Čím rýchlejšie sa dokážete v mapách orientovať, tým viac času vám ostane na zložitejšie príklady alebo záverečnú kontrolu. Takže znova to predpokladá skutočnosť, že tento manuál neuvidíte po prvý krát až pri skúškach. V prípade navigačného počítadla ako aj spomenutého manuálu nejde zrovna o lacné veci. Oboje sa pohybuje v cene okolo 50 eur.

Jedna z možností je prehľadať internet a pokúsiť sa o tovar z druhej ruky. V prípade manuálu to ale môže mať problém v podobe poničených, pokreslených alebo dokonca chýbajúcich máp od predchádzajúceho používateľa. Túto situáciu tiež nerieši zaobstaranie si podobných máp z nejakej leteckej spoločnosti. Manuál bol pripravený „na mieru“ pre použitie na skúšky v dobe rokov deväťdesiatych minulého storočia. Od tejto doby sa zmenila nielen obsahová stránka ale aj tvar. Ak by ste si pre zaujímavosť porovnali napríklad príletovú mapu na letisko Amsterdam z tohto manuálu a súčasne používanú, našli by ste pramálo spoločného.

Ďalšou potrebnou vecou je súbor rôznych grafov a tabuliek potrebných pre stanovenie správneho výsledku k jednotlivým otázkam hlavne z oblasti výkonnosti lietadiel, plánovania a vykonania letu a hmotnosti a vyváženia. Tieto tabuľky boli takisto ušité „na mieru“ na skúšky. Majú označenie CAP a každá slušná letecká škola v ktorej absolvujete teoretickú výučbu vám rada výtlačok poskytne. Používanie takých pomôcok ako je navigačný trojuholník alebo pravítko je úplnou samozrejmosťou a nemá zmysel o tom polemizovať.

Nemenej dôležitou vecou pre zdarný priebeh skúšok je absolvovanie prednášok. Opäť by sa dalo namietnuť že existuje množstvo literatúry z ktorej to nemôže byť problém naštudovať. Znova je pravda čiastočná. Niektoré príklady vyžadujú naozaj na prvý pohľad komplikovaný spôsob a presný postup jednotlivých krokov. Samoučením na tento postup pravdepodobne prídete ale môže vás to stáť zbytočne veľa času a námahy. A v cene za teoretický kurz je zahrnutý aj plat prednášajúceho, tak prečo to nevyužiť.

Dlhá cesta

Pokiaľ ste tento článok dočítali až sem a stotožnili sa s jeho predchádzajúcim obsahom, zostáva vám už len maličkosť. Naučiť sa naspamäť veci ktoré sa nedajú odvodiť, vypočítať alebo nájsť v príslušných tabuľkách alebo mapách. V ďalšom si podrobnejšie rozoberieme percentuálne zastúpenie použitia jednotlivých pomôcok v jednotlivých predmetoch. Poďme pekne poporiadku:

1. Letecké právo a postupy ATC.  Tento predmet je čisto teoretická záležitosť, opiera sa o znalosť predpisov a obsah rôznych medzinárodných dohôd.

2. Draky, systémy, pohonné jednotky, elektrina a palubné prístroje. Toto všetko je rozdelené do troch samostatných oblastí, kde už okrem naučenia sa jednotlivých častí budeme potrebovať znalosti z fyziky, hlavne z oblasti elektriky a elektroniky a tiež znalosti prúdenia kvapalín a plynov.

3. Plánovanie a vykonanie letu, výkony lietadiel, hmotnosť a vyváženie. Opäť ide o tri samostatné časti, v ktorých využijeme prácu s kalkulačkou, navigačným počítadlom, „Route manualom“, tabuľkami CAP ako aj matematické a fyzikálne znalosti a naučené definície.

4. Ľudská výkonnosť a obmedzenia. Ako v prvom prípade, ide hlavne o naučenie sa teórie a príslušných definícií.

5. Prevádzkové postupy. Ako v prípade leteckého práva a ľudskej výkonnosti, ide hlavne o teoretický predmet.

6. Meteorológia. V tomto prípade okrem naučenia sa teórie budeme potrebovať znalosti z fyziky, konkrétne termodynamiky a fyziky prúdenia kvapalín a plynov. Takisto je potrebná správna a rýchla orientácia v poveternostných mapách a kódovaní meteorologických správ.

7. Všeobecná navigácia. Predmet založený na správnom pochopení a používaní goniometrických funkcií, riešení rovníc z viacerými neznámymi, prácou s navigačným počítadlom a „route manuálom“. V neposlednom rade sú potrebné fyzikálne znalosti magnetizmu a dobrá priestorová predstavivosť.

8. Rádionavigácia. Vyžaduje hlavne fyzikálne znalosti šírenia rádiových vĺn spolu s príslušnými matematickými rovnicami a ich odvodzovaním. Približne polovica otázok sa odvoláva na pojmy a definície.

9. Aerodynamika. Je, ako už z názvu vyplýva hlavne o fyzike prúdenia kvapalín a plynov a čiastočne o termodynamike. V neposlednom rade sú nutné aj teoretické znalosti rôznych definícií.

10. VFR a IFR komunikácia. Opäť teoretický predmet, ktorý ale býva veľmi často neprávom podceňovaný. V tomto prípade vie tiež riadne potrápiť.Konečne na skúškach 

Týmtomáme teoretický kurz ukončený a môžeme sa pozrieť čo nás čaká za dverami v skúšobnej miestnosti na Leteckom úrade.

Celkový počet predmetov je 14, každá skúška má jeden riadny a tri opravné termíny a šesť takzvaných blokov. Všetky skúšky ako aj opravné termíny je potrebné stihnúť a natesnať práve do týchto blokov, pričom opravný termín nemôže byť v tom istom bloku ako príslušná skúška.

Základnú kostru skúšok si spravíme jednoduchou súvahou, ktorej výsledok je taký, že všetkých 14 skúšok by sme mali vyskúšať už počas prvých troch blokov. Tým si zabezpečíme že neprídeme o žiadnu možnosť  opravného termínu z dôvodu vyčerpania všetkých blokov.

Rozdelenie jednotlivých skúšok, ich poradie alebo kombinácie, sú na rozhodnutí každého jednotlivca a neexistuje žiadne pravidlo zaručujúce lepší výsledok. Minimálna úspešnosť každej skúšky je 75 percent, pričom bodové ohodnotenie každej otázky je rozdielne a závisí od jej obtiažnosti.

Ako bolo spomenuté vyššie, na skúšky sú potrebné schválené pomôcky. Kalkulačku a „Student manual“ dostanete na skúškach. Student manual je od vášho odlišný v tom, že mu chýba prvá časť s vysvetlivkami. Tú sa musíte naučiť. Navigačné počítadlo ako aj pravítko alebo trojuholník je povolený vlastný. Pred samotnou skúškou vám ho ale dozorujúci úradník skontroluje, či ste si v ňom niečo „nezabudli“.

Tu by som doporučil zbytočne neriskovať, miestnosť je monitorovaná kamerovým systémom a vstupom do nej dávate samozrejme súhlas so zhotovovaním a použitím obrazového záznamu v prípade nejakých pochybností.

Samozrejmosťou je mäkká ceruzka a guma, neváhajte do máp kresliť, máte na to právo, za skúšku a tým pádom aj za možnosť samozrejme adekvátneho použitia pomôcok ste si zaplatili. V prípade predmetov, kde sú potrebné vzorce, hneď v úvode skúšky si ich tvar a prípadné odvodenie alebo varianty napíšte na priložený pracovný hárok.

Pri opakovanom použití si nebudete musieť  znova a znova pripomínať ich odvodzovanie a strácať tak drahocenný čas. Takisto sa pri príkladoch, hlavne z navigácie snažte nakresliť jednoduchý schematický obrázok. Jeho nakreslenie vám veľakrát určí správnu odpoveď bez nutnosti ďalších výpočtov. A ak priložené pracovné hárky vypotrebujete, neváhajte si rýchlo vypýtať ďalšie. Povinnosťou úradníka je vám vyhovieť.

Čo na záver? Popriať vám veľa šťastia a trpezlivosti. Treba si ale uvedomiť že úspechy neprichádzajú samotné a šťastiu je treba tiež trocha pomôcť. A k tomu ako mu treba pomôcť mal slúžiť práve tento článok.   

Diskusia k článku

Zobraziť celú diskusiu
načítavam...