Používaním stránok prevádzkovaných PROFIPILOT, s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK
ilustrative picture

Ako sa stať pilotom Boeingu

12.12.2008 | Admin ProfiPilot.sk

V mladosti viacerých z nás zaujímali povolania ako sú vodič autobusu, policajt, hasič alebo pilot lietadla. A ak sa svojho detského sna stať sa pilotom držíte doteraz, avšak stále neviete ako na to nechajte sa inšpirovať naším článkom. Či už vás to ťahá do stíhačky, vetroňu alebo dopravného lietadla je na vás..

Minimálnymi podmienkami pre lietanie na Boeingu, ktoré stanovuje predpis JAR-FCL1 je preukaz spôsobilosti obchodného pilota ( CPL(A) ) s prístrojovou kvalifikáciou (lietanie v mrakoch) ( IR(A) ) pre viacmotorové letúne ( MEP(L) ). Ďalej je nutné mať vykonanú skúšku z teoretických znalostí dopravného pilota, tzv. ATPL(A) theory credit, vydaný platný všeobecný preukaz rádiofonistu, byť držiteľom platnej zdravotnej spôsobilosti, mať platné preskúšanie z angličtiny (tzv. ICAO English language proficiency), absolvovať výcvik súčinnosti viacčlenných posádok a vo finále získať typový výcvik na konkrétny typ Boeingu.
Absolútne najzákladnejšou požiadavkou a zároveň aj akýmsi "sitom" je zdravotná prehliadka v Leteckej vojenskej nemocnici v Košiciach. Vstupná prehliadka trvá dva dni, počas ktorých Vám leteckí odborníci urobia všetky vyšetrenia, ktoré si dokážete predstaviť, vrátane niekoľkohodinového psychologického vyšetrenia. Po vydaní preukazu zdravotnej spôsobilosti 1. triedy má tento platnosť 12 mesiacov v prípade, ak máte menej, ako 40 rokov. Pre pilotov starších, ako 40 rokov je nutné absolvovať proces zdravotnej prehliadky každých 6 mesiacov. Vyšetrenie Vás bude stáť približne 5000 SKK.

Cesta za kariérou profesionálneho pilota je zdĺhavá. Prvým krokom na nej je získanie preukazu spôsobilosti súkromného pilota.
Keď už držíte v ruke zdravotné osvedčenie, je potrebné nájsť si nejakú leteckú školu, ktorá Vám poskytne adekvátny teoretický a praktický pilotný výcvik. Prvopočiatok výcviku (prvých cca 50 hodín) je možné absolvovať v ktorejkoľvek schválenej leteckej škole.
Letecká škola je v podstate autoškola, ktorá bola Leteckým úradom schválená ako Registrované zariadenie poskytujúce letecký výcvik a je oprávnená poskytovať teoretický a praktický výcvik do odbornosti súkromných pilot letúnov s príslušnými triednymi kvalifikáciami a preškoleniami na konkrétny typ lietadla.
Skúšky na získanie preukazu PPL sa skladajú z dvoch častí – písomnej a praktickej. Písomná musí byť vykonaná na leteckom úrade a žiak sa môže na ňu prihlásiť, ak dosiahol celkový nálet 45 hodín, z toho 5 hodín preletov s inštruktorom, 10 hodín samostatných preletov, vrátane letu s minimálnou dĺžkou 270 km a pristátiami na dvoch riadených letiskách (iných ako letisko vzletu). Po vyplnení prihlášky a vybratí termínu skúšky vám z leteckého úradu pošlú e-mail, v ktorom dostanete informácie o zaradení na konkrétny termín a pokyny. K samotnej skúške si skutočne netreba nič brať so sebou, všetko budete maž k dispozícii na mieste, stačí len preukaz totožnosti a potvrdenie o zaplatení poplatku (v súčasnosti 300 Sk).

Samotná písomná skúška sa skladá z deviatich častí, pričom z každej z nich treba dosiahnuť úspešnosť 75%. Celkový počet otázok je 170, časový limit je veľmi tolerantný – na celú skúšku je k dispozícii 3 h 35 minút času, bez problémov sa však dá stihnúť do jeden a pol hodiny. Ihneď po skončení vám príslušný personál skúšku ohodnotí, takže hneď viete, na čom ste. Ešte jedno malé odporúčanie, zoberte si so sebou zdravotný preukaz, preukaz žiaka leteckého personálu a preukaz rádiotelefonistu. Vyhnete sa tak neskôr zbytočnému zasielaniu fotokópii po praktickej skúške. Po úspešnom absolvovaní skúšky dostanete tlačivo, na ktorom chýba už len vypísať správu o absolvovaní skill testu.
Kvôli vydaniu preukazu nie je nutnosť ísť na letecký úrad osobne, stačí dokumentáciu zaslať poštou a pokiaľ chcete, hotový preukaz vám neskôr spätne zašlú na vašu adresu.


Pri výbere leteckej školy Vám odporúčame zamerať sa na výber podľa možností, ktoré škola poskytuje. Pokiaľ je Vašim zámerom popri lietaní na Boeingu lietať rekreačne, odporúčame vybrať si niektorý z aeroklubov, ktoré poskytujú relatívne prijateľné ceny letových hodín a taktiež aj možnosť členstva, čo prináša ďalšie výhody.
Pokiaľ však máte ambíciu, aby sa z Vás stal len profesionálny pilot Boeingu, odporúčame voliť leteckú školu, ktorá je schopná poskytnúť komplexný výcvik. A to platí aj v prípade, ak sa Váš výcvik rozhodnete realizovať modulovou formou. Takáto letecká škola väčšinou poskytuje aj zľavy na teoretický letecký výcvik, ktorý je vyžadovaný pre vykonanie štátnej záverečnej skúšky. Nehovoriac o tom, že pri vykonávaní ďalších - modulových výcvikov ste už familiárny s prostredím a personálom danej školy. V tomto prípade už hovoríme o leteckom výcvikovom centre. Letecké výcvikové centrum (FTO) je oprávnené poskytovať teoretický aj praktický pilotný - letecký výcvik tak povediac od nuly až po licenciu profesionálneho pilota s prístrojovou kvalifikáciou pre viacmotorové lietadlá.
Predpokladáme, že ste základný výcvik na získanie preukazu spôsobilosti získali v niektorom z aeroklubov, tak do leteckého výcvikového centra prichádzate s preukazom spôsobilosti PPL(A) s oprávnením lietať na jednomotorových piestových lietadlách, tzv. kvalifikácia SEP(L).
Na ceste do kabíny dopravného lietadla musí každý adept absolvovať teoretickú skúšku dopravného pilota, tzv. ATPL(A) theory credit.

Podmienkou na to, aby sa uchádzač mohol dostaviť na teoretické preskúšavanie je absolvovanie teoretického dištančného kurzu ATP(A) v poverenom leteckom výcvikovom centre. Rozsah výučby je stanovený predpisom JAR-FCL1 a kvantitatívne záleží od toho, akú licenciu uchádzač vlastní.
Na vykonanie teoretickej skúšky je potrebné zaplatiť správny poplatok, ktorý na Leteckom úrade Slovenskej Republiky činí 1000,- SKK. Celý súbor skúšok sa skladá zo 14 skúšobných predmetov, tzv. listov. Všetkých 14 predmetov je potrebné absolvovať na minimálny počet 75% do osemnástich mesiacov od konca mesiaca, v ktorom bola vykonaná prvá skúška.

V prípade percentuálneho zisku z jednej skúšky menej ako 75% je možné jednu skúšku opakovať maximálne trikrát – počet pokusov sú logicky 4. Ak je čo len jedna skúška po štvrtom pokuse ohodnotená menej ako 75 percentami, je nutné všetkých 14 predmetov opakovať nanovo!
Letecký úrad Slovenskej Republiky pri zavádzaní predpisov JAR-FLC1 rozhodol, že teoretická skúška ATP(A) sa bude vykonávať výhradne v anglickom jazyku. Dôvodov pre toto rozhodnutie bolo viacero, no jedným z najmarkantnejších bol plynulý prechod na jazykové požiadavky, ktoré stanovilo ICAO. Od roku 2008 je totiž požadované overenie anglického jazyka u každého pilota zainteresovaného do civilnej leteckej prepravy.
Popri vykonávaní teoretických skúšok samozréjme môžete pokračovať v získavaní leteckých kvalifikácií a nadobúdaní letových skúseností. Ihneď po získaní preukazu PPL(A) je možné absolvovať výcvik pre vykonávanie letov v noci za vidu Zemského povrchu, tzv. VFR Night. Tento výcvik predstavuje 5 letových hodín a pre začínajúceho pilota je ozajstnou čerešničkou na torte jeho doterajšej kariéry.
Ako „čerstvý“ držiteľ PPL(A) je vhodné robiť si tzv. timebuilding. Jedná sa o nalietavanie hodín, nakoľko niektoré pokročilejšie výcviky sú podmienené určitým počtom letových hodín. Výhodné je lietať navigačné prelety. Po približne 80 letových hodinách je možné si svoje letecké vzdelanie rozšíriť o kvalifikáciu MEP(L). Je to opäť nevyhnutná kvalifikácia, ktorá Vás oprávňuje lietať na viacmotorových lietadlách. Výcvik trvá 7 letových hodín a je ukončený praktickým preskúšaním, ktoré vykoná poverený examinátor Leteckého úradu Slovenskej Republiky. Platnosť tejto kvalifikácie je 12 mesiacov a treba ju pravidelne predlžovať.
Po nalietaní cca 100 hodín začínate lietať výcvik pre získanie oprávnenia na lietanie za sťažených meteorologických podmienok, tzv. IFR. Kvalifikácia má skratku IR(A). Výcvik je rozložený do 55 letových hodín a z väčšej časti (40 letových hodín) je možné ho odlietať na letovom trenažéri. Zvyšných 15 letových hodín je nutné odlietať na dvojmotorovom „živom eropláne“ typu Let L-200 Morava, alebo raz tak drahšom lietadle americkej výroby Piper PA-34 Seneca V. Počas týchto lekcií sa naučíte v podstate gró dopravného lietania. Inštruktori Vás naučia, ako fungujú letiskové navigačné systémy, ako ich správne využívať ako preletieť z bodu A do bodu B aj napriek tomu, že letíte v noci a v mrakoch a podobne. Celý výcvik je opäť zakončený preskúšaním, ktoré vykonáva letový examinátor Leteckého úradu SR. Kvalifikácia má platnosť 12 mesiacov a je potrebné ju v tejto frekvencií obnovovať. Po získaní tejto kvalifikácie ste už takmer v cieli. Čaká na Vás ešte niekoľko výcvikov a preskúšaní.
Kvalifikácia na lety v sťažených meteorologických podmienkach je Vám na nič, pokiaľ nemáte vykonané preskúšanie zo znalosti anglického jazyka, ktoré sa volá ICAO English language proficiency. Výsledok preskúšania oznámi komisia pilotovi v tzv. levelovej forme, pričom minimálny level je LEVEL 4, ktorý je platný po dobu 3 rokov – potom preskúšanie stráca platnosť a musí byť vykonané nanovo. Pri LEVELi 5 je táto perioda 6 rokov a pri LEVELi 6, ktorý je možné udeliť len pilotom s rodným jazykom anglickým je táto skúška platná natrvalo. Celá skúška sa vykonáva pred skušobnou komisiou a skladá sa ako z gramatiky, tak aj z odbornej terminológie, skratiek, dialógu, monológu, odposluchu komunikácie a prekladu jednoduchých fráz.
Výcvik za cestou do kokpitu Boeingu pokračuje modulovým výcvikom na získanie preukazu spôsobilosti CPL(A). Jedná sa o 15 hodinovú osnovu (v prípade, ak máte kvalifikáciu VFR Noc a kvalifikáciu IR(A) ), počas ktorej si osvojíte a upevníte ďalšie poznatky z techniky pilotáže, navigačných letov a núdzových postupov. Celý výcvik je ukončený praktickým preskúšaním, ktoré keď úspešne zvládnete, bude Vám vydaný preukaz profesionálneho pilota – CPL(A).
V symbolickom – prenesenom význame to znamená, že si môžete obliecť bielu košelu s tromi zlatými prúžkami na pleciach. Do kabíny Boeingu však potrebujete ešte dve ďalšie veľmi dôležité kvalifikácie.
Prvou z nich je kvalifikácia tzv. súčinnosť viacčlennej posádky (skratka MCC), ktorá Vás pripraví na nástrahy spolupráce pilotov. V priebehu 20 hodinového výcviku Vás inštruktor naučí efektívne spolupracovať s kapitánom lietadla, preberie s Vami najčastejšie príčiny nehôd, ktoré vznikli príčinou chybnej spolupráce posádky a podobne.
Po získaní certifikátu MCC sa spravidla adepti hlásia na konkurzy do leteckých spoločností, kde komisia pod drobnohľadom vyberá nových pilotov. Boduje sa všetko, no najmä teoretické vedomosti, angličtina a fundované odpovede na zvedavé otázky členov komisie.
Po prijatí Vás spoločnosť vyšle na ľudovo povedané „typovku“. Jedná sa o približne mesiac dlhý teoretický a praktický výcvik, počas ktorého Vás naučia lietať s dopravným lietadlom, ktoré prevádzkuje daná letecká spoločnosť. Po tomto náročnom výcviku, kde sa učíte jednotlivé systémy a postupy pri lietaní na danom type opäť absolvujete preskúšanie pod dohľadom typového examinátora. Typový výcvik je otázkou približne 600 000 SKK a financuje ho spravidla letecká spoločnosť, u ktorej sa zamestnáte. Svoj „dlh“ splácate záväzkom, ktorý si postupne „odrábate“ nalietanými hodinami.
V tejto chvíli ste už pripravený si sadnúť na pravé sedadlo Boeingu, zapnúť si pásy, nasadiť sluchadlá, chytiť barany do rúk, pridať plyn a v letovej hladine požiadať letušku o šálku kávy...
Suma – sumárum, celý výcvik predstavuje viac, ako 200 letových hodín, niekoľko stoviek hodín strávených štúdiom materiálov a učením sa teórie, nekonečnú dávku trpezlivosti, odhodlanosti a húževnatosti. V prvom rade je však potrebné 120% zdravie a suma, ktorá nemá ďaleko do 1,5 milióna SKK.
 

Diskusia k článku

Zobraziť celú diskusiu
načítavam...