Používaním stránok prevádzkovaných PROFIPILOT, s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK

Modulový výcvik Frozen ATPL(A)

Častou otázkou ľudí, ktorí sa rozhodli vydať sa na dráhu profesionálneho pilota a zamýšľajú pôsobiť ako pilot v aerolíniách je či absolvovať integrovaný, alebo modulový pilotný výcvik. Oba výcviky majú „niečo do seba“ a každý z nich sa vyznačuje inými benefitmi.
Na úvod by bolo vhodné vysvetliť, čo to vlastne modulový pilotný výcvik je.

Modulový pilotný výcvik, ako názov napovedá je dosiahnutie licencie profesionálneho pilota formou určitých modulov – rozšírení a doplnkových kvalifikácií k súčasnej pilotnej kvalifikácií.
Prvým predpokladom na začatie akéhokoľvek modulového výcviku je to, aby uchádzač bol držiteľom licencie minimálne súkromný pilot letúňov (Private Pilot Licence) PPL(A).
 

Na základe tejto licencie je možné ju rozširovať o požadované moduly. Na rozdiel od integrovaného pilotného výcviku vyžaduje predpis JAR-FCL1 presný minimálny nálet pre započatie konkrétneho modulu.

V praxi sa uplatňuje nasledovné riešenie modulového výcviku:
 

1.) ZÍSKANIE LICENCIE SÚKROMNÝ PILOT LETÚŇOV - PPL(A)
 

Licenciu súkromný pilot - PPL(A) je možné získať v ktorejkoľvek poverenej leteckej škole. Vyžaduje minimálny nálet 45 letových hodín a záverečné teoretické preskúšanie, ktoré nasleduje SKILL TEST s povereným examinátorom, alebo inšpektorom leteckého úradu.

 

2.) DIŠTANČNÝ VÝCVIK TEÓRIE ATPL(A)
 

Na to, aby sa z uchádzača stal profesionálny pilot, musí okrem iného na leteckom úrade zložiť teoretické skúšky. Predpokladom pre úspešné zloženie skúšok teórie ATPL a teda získanie ATPL(A) theory credit je absolvovanie výcviku, ktorý predpis definuje ako „Modulový dištančný teoretický výcvik ATPL(A)“. Vykonávajú ho schválené letecké výcvikové centrá. Jeho dĺžka závisí od predchádzajúcich pilotných skúseností. Najbežnejšia je však forma ATPL-650, ktorá predstavuje 650 vyučovacích hodín pre držiteľa PPL(A).

 

3.) TIMEBUILDING
 

Timebuilding je v podstate zvyšovanie letovej doby. Timebuilding sa realizuje ako modul s tým, že väčšina letov sú tzv. prelety. Predpis JAR-FCL1 totiž striktne požaduje nálety vo veliteľskej funkcie pri mimoletiskových letoch. Napríklad pre začatie výcviku IR(A) je potrebných 50 takýchto letových hodín. Z výcviku PPL(A) má uchádzač nalietaných približne 15-20 hodín ako veliteľ lietadla počas preletov. Zvyšok si uchádzač dolietava v rámci timebuildingu.

 

4.) VÝCVIK VFR NOC – VFR NIGHT
 

Na vydanie preukazu spôsobilosti obchodný pilot je vyžadované absolvovanie výcviku lietania v noci, tzv. výcvik VFR NOC, alebo VFR Night. Predpis JAR-FCL1 požaduje nalietanie minimálne 5 hodín, z toho 1 hodinu navigačného preletu v noci.
 

5.) VÝCVIK MEP(L)
 

Na začatie výcviku pre získanie oprávnenia na viacmotorové lietadlá multi engine pistonMEP(L) požaduje predpis JAR-FCL1 minimálny nálet 70 letových hodín vo funkcií veliaceho pilota (Pilot in command - PIC). Toto je ďaľším cieľom timebuildingu – splniť nálet 70 hodín PIC. Modulový výcvik MEP(L) predstavuje minimálne zo 7 hodín teoretickej výučby, 6 letových hodín + SKILL TEST MEP(L), ktorý vykoná poverený examinátor, alebo inšpektor leteckého úradu. Skill test spravidla trvá cca 30-50 minút.

 

6.) VÝCVIK IR(A)
 

Modulový výcvik pre získanie kvalifikácie pre lety podľa prístrojov INSTRUMENTAL RATING - IR(A) je kvalifikácia, ktorá oprávňuje pilota lietať podľa IFR (Instrumental Flying Rules) za IMC (Instrumental Meteorological Conditions). Zahájenie výcviku vyžaduje platnú kvalifikáciu MEP(L) a absolvované teoretické skúšky ATPL(A). V prípade, ak sa výcvik dištančnej modulovej teórie ATPL vykonával v rovnakej škole, ako sa vykonáva výcvik IR(A), stačí uchádzačovi len absolvovať dištančný kurz ATPL a teoretické skúšky dorobiť dodatočne. Po úspešnom absolvovaní teoretických skúšok nasleduje SKILL TEST IR(A), ktorý vykoná poverený examinátor, alebo inšpektor leteckého úradu.

 

7.) MODULOVÝ VÝCVIK CPL
 

Úlohou modulového výcviku je hlbšie si osvojiť letové návyky a pripraviť uchádzača na získanie preukazu spôsobilosti CPL. Dĺžka výcviku je 25 hodín pre pilotov, ktorí nie sú držiteľmi kvalifikácie IR(A) a 15 hodín pre pilotov, ktorí sú držiteľom kvalifikácie IR(A).

 

8.) MODULOVÝ VÝCVIK MCC
 

Modulový výcvik MCC je požiadavkou na zaradenie do typového výcviku pre viacpilotné lietadlá. Jeho dĺžka je približne 15 hodín a spravidla sa výcvik MCC vykonáva na schválenom letovom – syntetickom trenažéri.

V prípade modulového pilotného výcviku sú všetky získané kvalifikácie narozdiel od integrovaného výcviku zapisované do preukazu spôsobilosti priebežne, nakoľko všetky moduly – dielčie výcviky splnili nálet letovej doby, ktorý požaduje predpis JAR-FCL1.

Modulový pilotný výcvik je striktný v súvislosti s predpisom JAR-FCL1. Na jeho absolvovanie je nutné splniť všetky požiadavky náletov letovej doby. Tým sa logicky stáva drahším, ako integrovaný výcvik. Drahším sa však stáva len na základe okolností – rozumejte pre človeka, pre ktorého je výhodnejšie absolvovať integrovaný pilotný výcvik (bez predchádzajúcej leteckej praxe, s náletom hodín do 50 TOTAL).

Pre uchádzačov, ktorí mali pred rozhodnutím absolvovať modulový pilotný výcvik už nadobudnutú akú-takú letovú skúsenosť s náletom viac ako 50 letových hodín sa stáva modulový pilotný výcvik lacnejším a prijateľnejším riešením, ako integrovaný výcvik. Pokiaľ je uchádzač držiteľom preukazu PILOT VETROŇOV je dokonca možné do jeho celkového náletu zarátať aj túto letovú dobu do výšky 30 letových hodín. Modulový pilotný výcvik sa stáva taktiež schodnejšou cestou pre uchádzačov, ktorí nemajú v priebehu osemnástich mesiacov k dispozícii taký objem financii, aký požaduje integrovaný pilotný výcvik.

V prípade modulového výcviku zohráva veľký fakt aj „slobodná voľba“. Človek, ktorý sa vie pohybovať v letectve a pozná letecké právne normy si vie svoj výcvik v plnej miere menežovať vo vlastnej réžii bez toho, aby bol tlačený časom a úlohami, ako je tomu v integrovanom výcviku.


 

 

načítavam...