Používaním stránok prevádzkovaných PROFIPILOT, s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK

Integrovaný výcvik Frozen ATPL(A)

Častou otázkou ľudí, ktorí sa rozhodli vydať sa na dráhu profesionálneho pilota a zamýšľajú pôsobiť ako pilot v aerolíniách je či absolvovať integrovaný, alebo modulový pilotný výcvik. Oba výcviky majú „niečo do seba“ a každý z nich sa vyznačuje inými benefitmi.
Na úvod by bolo vhodné vysvetliť, čo to vlastne integrovaný pilotný výcvik je.


Jedná sa o ucelený výcvikový program, ktorý zabezpečí uchádzačovi veľmi rýchly progres – tak povediac „z nuly“ po druhého pilota v dopravnom lietadle. Všetky letové úlohy, ktoré je potrebné na ceste k licencií profesionálneho pilota absolvovať sú „integrované“ do jedného uceleného výcviku, ktorý konkrétnej škole odobril letecký úrad.

Ako je spomenuté vyššie, integrovaný výcvik zaručuje veľmi rýchly výcvikový progres. To značí, že výcvik je nutné absolvovať v určitom obmedzenom časovom intervale. Tento časový interval je predpisom JAR-FCL1 obmedzený na 18 mesiacov. V praxi to znamená, če od prvého dňa kedy začal uchádzač výcvik musí byť do 18 mesiacov držiteľom licencie Frozen ATPL(A). Pokiaľ tomu tak nie je, prechádza uchádzač na modulový pilotný výcvik, čím sa však celý výcvik predražuje.

Z dôvodu, že je integrovaný výcvik obmedzený na 36 mesiacov sa kalkuluje s tým, že uchádzač sedí v kabíne lietadla pomerne často. Vďaka tomu je integrovaný výcvik odľahčený o niekoľko desiatok hodín oproti modulovému výcviku. O presných číslach je veľmi ťažko hovoriť, nakoľko osnova integrovaného výcviku záleží na leteckej škole. V praxi je to však „odľahčenie“ o 20-50 letových hodín.

Integrovaný výcvik zahŕňa všetky výcviky modulového výcviku s tým rozdielom, že vystavený môže byť len preukaz PPL(A) s triednou kvalifikáciou SEP(L). Všetky ostatné letecké kvalifikácie – MEP(L), IR(A), MCC, VFR Night môžu byť do preukazu zapísané až po úspešnom absolvovaní záverečného preskúšavacieho letuSKILL TEST po ktorom sa stáva uchádzač držiteľom preukazu spôsobilosti Obchodný pilot letúňov – CPL(A). Dôvod je práve spomínaný nálet – na to, aby môhli byť kvalifikácie zapísané do preukazu spôsobilosti pred záverečným skill testom, musí byť splnená doba dielčich výcvikov, ktorá je uvedená v predpise JAR-FCL1. Z dovodu časových úľav sú tieto dielčie nálety neni splnené.

 

Elementárny výcvik do úrovne PPL(A)
 

Požiadavky na preukaz spôsobilosti PPL(A) ustanovuje predpis JAR-FCL1. Z toho dôvodu nemôžu byť poskytnuté časové úľavy.

Timebuilding v podobe veliteľských preletov

V tomto prípade je v integrovanom výcviku požadovaných len 35 hodín na rozdiel od modulového výcviku, kde sa požaduje 50 letových hodín ako veliteľ lietadla na preletoch
 

 

Výcvik pre nočné lety VFR – VFR Night
 

V prípade integrovaného výcviku sa ušetrí 1° 20´ oproti modulovému výcviku. Dĺžka výcviku VFR Night je v integrovanom výcviku 2° 40´.
 

Prístrojové lety za VMC
 

Výcvik pre získanie kvalifikácie IR(A)
Výcvik kvalifikácie IR(A) je opäť „odľahčený“ o určitý počet letových hodín, naviac letový čas strávený na palube letového simulátoru FNTPII je možné započítať do celkového náletu.
 

Výcvik pre získanie kvalifikácie MEP(L)
 

V prípade výcviku na získanie kvalifikácie MEP(L) taktiež poskytuje integrovaný pilotný výcvik istú časovú úľavu.
 

Výcvik pre získanie kvalifikácie MCC
 

Súčasťou integrovaného výcviku Frozen ATPL(A) je aj výcvik súčinnosti viacčlenných posádok. Tu však integrovaný výcvik neposkytuje žiadnu časovú úľavu.


Úľavou na letových časoch a započítaním letovej dobe strávenej na palube simulátora FNTPII poskytuje integrovaný pilotný výcvik ATPL(A) možnosť absolvovať výcvik od nulových skúseností až po funkciu druhého pilota vo veľmi krátkom čase a za relatívne nižších finančných investícii.

 

Ďalšie integrované výcviky
 

S pojmom integrovaný výcvik je možné sa stretnúť aj pri kvalifikácií CPL/IR, prípadne integrovaný výcvik CPL.
Integrovaný výcvik CPL obsahuje všetky horeuvedené kvalifikácie bez kvalifikácií MCC, IR(A), MEP(L). Jedná sa v podstate o základný výcvik PPL(A) rozšírený o kvalifikáciu pre lety v noci, požadovaný nálet mimoletiskových preletov a lety na osvojenie základných prvkov rádionavigácie.

Integrovaný výcvik CPL/IR sa od integrovaného výcviku ATPL odlišuje len tým, že neobsahuje výcvik na získanie kvalifikácie MCC, inak sú oba výcviky identické.

Integrovaný výcvik ATPL(A) je vhodný pre uchádzačov bez predchádzajúcich leteckých skúseností. Stručne je možné povedať, že integrovaný pilotný výcvik je určený pre ľudí, ktorí vyšli strednú školu, majú dostatočné finančné zázemie a chcú sa „zrazu“ stať dopravným pilotom.
 

 

načítavam...