Používaním stránok prevádzkovaných PROFIPILOT, s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK

Letecké predpisy

Letecké predpisy vychádzajúce zo štandardov a odporúčaných postupov príloh k Dohovoru o Medzinárodnom civilnom letectve a dokumentov, schválených radou ICAO sú v Slovenskej Republike označované písenom L a nasledujúcim číslom, pričom ich zoznam je nasledovný:

L 1 Spôsobilosť leteckého personálu
L 2 Pravidlá lietania
L 3 Letecká meteorologická služba
L 4 Letecké mapy
L 5 Meracie jednotky v leteckej prevádzke
L 6/I Prevádzka lietadiel - I. časť Obchodná letecká doprava - letúny
L 6/II Prevádzka lietadiel - II. časť Všeobecné letectvo - letúny
L 6/III Prevádzka lietadiel - III. časť Prevádzka vrtuľníkov
L 7 Značky štátnej príslušnosti a registrové značky lietadiel
Annex 8 Airwothiness of Aircraft
Annex 9 Facilitation
L 10/I Letecké telekomunikácie, Zväzok I - Rádionavigačné zariadenia
L 10/II Letecké telekomunikácie, Zväzok II - Spojovacie postupy
Annex 10,Volume III  Aeronautical Telecommunications, Volume III, 
Part I - Digital Data Communication Systems,
Part II - Voice Communication Systems
Annex 10, Volume IV Aeronautical Telecommunications, Volume IV - Surveillance Radar and Collision Avoidance Systems
Annex 10, Volume V Aeronautical Telecommunications, Volume V - Aeronautica Radio Frequency Spectrum Utilization
L 11 Letové prevádzkové služby
L 12 Pátranie a záchrana
L 13 Vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov
L 14/I Letiská, I. zväzok - Navrhovanie a prevádzka letísk
L 14/II Letiská, II. zväzok - Heliporty
L 15 Letecká informačná služba
Annex 16, Volume I Environmental Protection, Volume I - Aircraft Noise
Annex 16, Volume II Environmental Protection, Volume II - Aircraft Engine Emissions
L 17 Ochrana civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania
L 18  Letecká preprava nebezpečného tovaru
Doc 8400 ICAO Abgreviations and Codes (PANS – ABC)
L 9432 Rádiotefónne postupy a letecká frazeológia
 

Všetky uvedené predpisy rady ICAO sú v Slovenskej Republike vzájomne doplňované a koordinované s Európskymi predpismi, ktoré sú záväzné pre všetky členské štáty JAA (Joint Aviation Authority), konkrétne predpisy JAR (Joint Aviation Regulations)

JAR1  Definície a skratky (Definitions and Abbreviations) 
JAR  11  Regulatory and related procedures 
JAR  21  Certifications Procedures for Aircraft and Related Products and Parts 
JAR  22  Sailplanes and Powered Sailplanes 
JAR  23  Normal, Utility, Aerobatic and Commuter Category Aeroplanes 
JAR  25  Large Aeroplanes 
JAR  26  Dodatočné požiadavky na letovú spôsobilosť lietadiel v prevádzke (Additional Airworthiness Requirements for Operations) 
JAR  27  Small Rotorcraft 
JAR  29  Large Rotorcraft 
JAR  36  Aircraft Noise 
JAR 39 Airworthiness Directives
JAR  66  Osvedčujúci personál údržby (Certifying staff Maintenance Organisations) 
JAR  145  Approved maintenance organisations 
JAR  147  Approved Maintenance Training/examinations 
JAR  APU  Auxiliary Power Units 
JAR  E  Engines JAR P Propellers JAR TSO Joint Technical standard Orders 
JAR M Continuing Airworthiness
JAR P Propellers
JAR TSO Joint Technical Standard Orders
JAR  AWO  Prevádzka za každého počasia (All Weather Operations JAR VLA Very Light Aeroplanes) 
JAR VLA Very Light Aeroplanes
JAR  OPS 1  Obchodná letecká doprava (Letúny) (Commercial Air Transportation (Aeroplanes)) 
JAR  OPS 3  Obchodná letecká doprava (Vrtuľníky) (Commercial Air Transportation (Helicopters))
JAR  FCL 1  Licencovanie letovej posádky (Letún) (Flight Crew Licensing (Aeroplane)) 
JAR  FCL 2  Flight Crew Licensing (Helicopter) 
JAR  FCL 3  Licencovanie letovej posádky (Zdravotná spôsobilosť) (Flight Crew Licensing (Medical))
JAR  FCL 4  Flight Crew Licensing (Flight Engineers) 
JAR  STD 1A  Aeroplane Flight Simulators 
JAR  STD 2A  Aeroplane Flight Training Devices 
JAR  STD 3A  Flight & Navigation Procedures Trainers 
JAR  STD 4A  Basic instrument training devices 
JAR  STD 1H  Helicopter flight simulators 
JAR STD 2H Helicopter Flight Training Devices
JAR  STD 3H  Helicopter flight and navigation procedures trainers 
JAR  MMEL/MEL  Základný zoznam minimálneho vybavenia/zoznam minimálneho vybavenia (Master Minimum Equipment List/Minimum Equipment List) 
JAR  GAI 20  Joint advisory material advisory circular joint 
JAR 34 Aircraft Engine Emissions
JAR VLR Very Light Helicopters
 

načítavam...